Komentari i analize

Tužilaštvo nakon 50 mjeseci zaključilo da povećanje hotela ne donosi korist

Četiri i po godine od podnošenja krivične prijave protiv načelnika Općine Ilidža Senaida Memića zbog izdavanja dozvola za izgradnju hotela “Regency”, sarajevsko Kantonalno tužilaštvo donijelo je odluku da neće sprovoditi istragu smatrajući kako veća spratnost ne donosi dodatnu korist investitoru “Malak Group”. Nakon žalbe koja je prihvaćena, spis je vraćen na ponovno odlučivanje, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

U ovoj prijavi, o kojoj je ranije pisao BIRN BiH, navodi se da je Memić izdavanjem dviju dozvola dopustio izgradnju hotela saudijskom investitoru “Malak Group”, nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo poništilo ranija rješenja kojima je dozvoljena gradnja, s obzirom da je Memić odobrio da hotel ima sedam spratova, a prema Regulacionom planu i postojećim zakonima, dopuštena je visina gradnje do četiri sprata.

Kako je za BIRN BiH potvrđeno iz Tužilaštva, ova krivična prijava provjeravala se duže od 50 mjeseci – četiri godine, dva mjeseca i 23 dana – nakon čega je postupajuća tužiteljica Željka Radovanović-Sokić navela da se istraga neće sprovoditi jer u prijavi “nedostaje utvrđen element (…) koristi investitoru ‘Malak Group’”, odnosno da nije pokazano da je hotel ostvario korist od činjenice da ima gotovo dvostruko veći broj spratova od broja predviđenog Regulacionim planom.

Tužilaštvo će ponovo odlučivati o prijavi

Regency hotel na Ilidži i zgrada Univerziteta Ejupa Ganića. Foto: BIRN BiH

Krivičnu prijavu protiv Memića podnio je Ejup Ganić. Nakon što je tužiteljica Radovanović-Sokić donijela odluku da se istraga neće sprovoditi, Ganićev pravni zastupnik Senad Pećanin je podnio žalbu u kojoj je naveo kako je tužiteljica donijela nerazumnu odluku, saznaje BIRN BiH.

“Besraman je zaključak tužitelja iz Obavještenja od 23. oktobra 2019. godine upućen podnositelju krivične prijave u kojem se navodi: ‘Analizom pribavljene dokumentacije i svih činjenica njome utvrđenih, Tužilaštvo dolazi do zaključka da izostaje bitan element bića krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, jer nedostaje uvrđen element štete pričinjene budžetu Opštine, odnosno koristi investitoru Malak Group’”, stoji u žalbi Pećanina upućenoj Tužilaštvu u koju je BIRN BiH imao uvid.

Kako se dalje navodi u žalbi, iz dokaza koji su priloženi uz krivičnu prijavu, kao i pribavljenih tokom policijskog saslušanja svjedoka po nalogu Tužilaštva, “nedvosmisleno je da su službena lica nezakonito omogućila gradnju objekta nedozvoljene spratnosti, omogućila povećanje neto površine za izgradnju objekta i visine objekta”.

Ovu žalbu, kako je potvrđeno za BIRN BiH iz Kantonalnog tužilaštva, prihvatila je Sabina Sarajlija, glavna kantonalna tužiteljica u Sarajevu, te je spis vraćen tužiteljici Radovanović-Sokić na ponovno odlučivanje.

Tužiteljica Sarajlija nije željela govoriti o ovom predmetu, a iz Kantonalnog tužilaštva su naveli da je predmet po uvaženoj pritužbi u radu i da ne mogu dati više informacija.

Orhan Spahić, direktor hotela “Malak Regancy”, za BIRN BiH kaže kako je hotel prikupio svu potrebnu dokumentaciju i uredno je predao nadležnim. On objašnjava da hotel posmatraju kao cjelinu, a ne po spratnosti.

“Dodatni spratovi su zaposlili i dodatni broj ljudi, samim tim i veliki broj porodica je osigurano. U vremenu COVID-19 pandemije, nažalost, imali smo samo gubitke, ali nismo otkazali ugovore uposlenima na spomenutim spratovima. Iako nismo dobili bilo kakvu pomoć u saniranju ogromnih gubitaka koji su se desili, i dalje, kao i do sada, uredno i na vrijeme plaćamo sve svoje obaveze, plaće našim zaposlenicima, poreze državi i slično”, kaže Spahić.

BIRN BiH je kontaktirao četiri vještaka ekonomske i jednog građevinske struke, koji su u nezvaničnim razgovorima potvrdili da povećanje spratnosti hotela znači i povećanje dobiti.

Predmet kod šest tužilaca i sina stranačkog kolege

Načelnik Općine Ilidža Senaid Memić. Foto: N1

Manjkavosti finansijskih istraga u predmetima korupcije u BiH ključni su problem koji je iznesen u ekspertskom izvještaju koji je Evropska unija (EU) objavila prošle godine, pod rukovodstvom tima njemačkog pravnika Reinharda Priebea.

“Kvalitet mnogih krivičnih istraga je veoma nizak. U nekim slučajevima, tužioci odbijaju da podižu optužnice i kada imaju dokaze za to. Primijećeno je odbijanje da se preduzmu očiti koraci u vođenju istraga, bez objašnjenja, a to je posebno vidljivo u slučajevima gdje su osumnjičene visokorangirane osobe”, stoji u izvještaju.

Iz Općine Ilidža nisu odgovorili na upit BIRN-a BiH o ovom slučaju. Načelnik Memić nije htio nakon telefonskog razgovora da govori s novinarima na ovu temu.

Iz Kantonalnog tužilaštva su potvrdili za BIRN BiH da je ova krivična prijava bila kod ukupno šest tužilaca, od kojih njih četiri više ne rade u Tužilaštvu, i da je Radovanović-Sokić predmet u rad dobila tek 26. februara 2019. godine.

Kako je BIRN BiH saznao od izvora koji je upućen u ovaj predmet, on je ranije bio i kod trenutnog šef Odjela privrednog kriminaliteta Seada Kreštalice, ali i nekadašnjeg tužioca a danas advokata Jasmina Džaferovića – sina trenutnog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića iz Stranke demokratske akcije (SDA).

Advokat Džaferović nije želio putem telefona razgovarati s novinarima BIRN-a BiH, smatrajući da ne može govoriti o predmetima koje je radio kao tužilac. On nije odgovorio niti na e-mail upit nakon telefonskog razgovora o tome da li je njegov rad u ovom predmetu predstavljao sukob interesa s obzirom da se radi o stranačkom kolegi njegovog oca.

Saudijski investitor “Malak Group” je krajem 2013. dobio dozvolu za gradnju zgrade koja uključuje prizemlje i četiri sprata. Nakon nešto duže od godinu dana, u februaru 2015., saudijskom investitoru se, rješenjem Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža, dozvoljava da zgrada ima sedam spratova.

Dva mjeseca kasnije, Ganićev univerzitet je putem advokata Pećanina uputio žalbu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo zbog odobrene visine objekta. Ministarstvo je prihvatilo žalbu i dozvolu Općine proglasilo nezakonitom. Prema rješenju Ministarstva, u koju je BIRN BiH imao uvid, parcela za gradnju saudijskog hotela je sastavni dio Regulacionog plana “Banjsko-rekreativni kompleks Ilidža”.

Prema rješenju Ministarstva, Općina Ilidža odnosno načelnik Memić nije dostavio ovjereni i potpisani izvod iz tog plana, pa se Ministarstvo nije moglo uvjeriti u navode koji stoje u rješenju Općine.

Uz kršenje Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Ministarstvo je utvrdilo i da je Općina Ilidža prekršila i Zakon o upravnom postupku jer Ganićevom univerzitetu nije omogućeno da se uključi u postupak izmjene dozvole za gradnju hotela investitora “Malak Group”, a što im zakon dozvoljava.

Kantonalno tužilaštvo Sarajevo. Foto: BIRN BiH

Unatoč rješenju Ministarstva, Memić je u roku od 20 dana donio novu odluku, kojom se saudijskom investitoru dozvoljava gradnja sedmospratnog hotela. Ganićev univerzitet se ponovno žalio, što je Ministarstvo prihvatilo, i u junu ponovno poništilo rješenje Općine Ilidža.

I u tom novom rješenju Ministarstva, u koje je BIRN BiH imao uvid, navodi se da se ne vidi šta je predmet izmjene “predmetnog rješenja”, te da nova odluka načelnika Memića nema izvod iz planske dokumentacije. BIRN BiH je ranije pisao da iako je Ganićevom univerzitetu dozvoljeno da se izjasni u novom postupku, u rješenju, prema navodima Ministarstva, nije bilo obrazloženja kako je Općina s tim u vezi postupila.

Tokom trajanja žalbenih postupaka, gradnja objekta “Malak Group” je nastavljena i hotel je otvoren krajem 2016. godine.

U ekspertskom izvještaju Evropske unije se navodi da tužilački sistem u BiH “ne uspijeva da se bori protiv kriminala i korupcije” s obzirom, kako stoji, da “tužioci ne rukovode pravilno istragama i preduzimaju sistemske pristupe rješavanju predmeta”.

Nakon što je glavna tužiteljica prihvatila žalbu i vratila predmet na ponovo odlučivanje, tužiteljica Radovanović-Sokić nema rok za donošenje konačne odluke, koja će, kako je rečeno BIRN-u BiH, biti predstavljena i pred kolegijem tužilaca Tužilaštva Sarajevskog kantona.

Advokat Pećanin nije želio govoriti o ovom slučaju zbog, kako je rekao, odnosa advokat – klijent. Tužiteljica Radovanović-Sokić također nije mogla komentarisati predmet na kojem radi.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije