Vijesti

Tužilaštvo zatražilo osuđujuću presudu za Azru Miletić

Iznoseći završne riječi pred Općinskim sudom u Sarajevu, Kantonalno tužilaštvo je zatražilo da se sutkinja Azra Miletić proglasi krivom zbog primanja dara i drugih oblika koristi, kao i da joj se izrekne mjera zabrane vršenja pravosudnih funkcija.

Sarajevski kantonalni tužilac Sead Kreštalica je naveo da je na osnovu provedenih dokaza, cijeneći ih pojedinačno i u međusobnoj vezi, nedvojbeno utvrđeno da je optužena Azra Miletić počinila krivično djelo koje joj se stavlja na teret, bez obzira što je Općinski sud određene dokaze proglasio nezakonitim.

“Van razumne sumnje je dokazano da je Miletić, u svojstvu sudije Apelacionog odjeljenja Suda BiH, u cilju povoljnije presude, prihvatila obećanje dara u vidu novca, a potom prihvatila određenu svotu novca”, naveo je tužilac Kreštalica.

Optužnica tereti Miletić za primanje dara i kršenje zakona od strane sudije, a Apelaciono vijeće Suda BiH je u aprilu 2018. otpremilo rješenje kojim se ukida presuda po kojoj je Miletić osuđena na dvije i po godine zatvora te je daljnje vođenje postupka preneseno na sarajevski Općinski sud.

Prema riječima Kreštalice, nesporno je dokazano da je u predmetu protiv Rame Brkića i Senada Šabića funkciju predsjednika Sudskog vijeća imala Miletić, te da je svjedok S-1 bio svjestan ove činjenice što proizlazi iz njegovog iskaza.

Utvrđeno je, kako je rekao tužilac, da su Miletić i S-1 bili u prijateljskim odnosima. Tužilac je istakao da je nesporno da su S-1 i svjedok Asmir Zeković 14. augusta 2014. godine imali sastanak sa Brkićem i Šabićem gdje se S-1 ponudio da bude posrednik između njih i optužene Miletić.

“S-1 je opisao događaj od 14. augusta 2014., da je sastanak ugovorio Zeković i da je cilj sastanka bila priča o završavanju problema. S-1 nalazi tu i svoj cilj – da popravi svoju finansijsku situaciju (…) Zeković navodi da je S-1 rekao da može preko optužene uticati na proces, a da će optužena pristati s obzirom da je imala finansijskih problema (…) Može se reći da su iskazi S-1 i Zeković u potpunosti tačni”, obrazložio je tužilac Kreštalica.

Kreštalica je rekao da je S-1 opisao način na koji se obratio optuženoj u jednom od sarajevskih restorana te je da je optužena shvatila o čemu se radi, kao i da je S-1 naveo da optužena nije reagovala i odbijala ponudu. Kako je kazao tužilac, može se zaključiti da je Miletić shvatila o kakvom se poslu radi.

Tužilac je izjavio da se tačnost iskaza svjedoka S-1 može potvrditi i iz posebnih istražnih radnji koje je Općinski sud odbacio kao nezakonite, ali i iz izjava svjedoka S-3 i Vlatke Maksimović, koje su također proglašene nezakonitim.

Tužilac Kreštalica se u završnim riječima osvrnuo i na iskaz vlasnika firme sa kojom je Miletić potpisala kupoprodajni ugovor za stan u Tuzli.

“S-1 je jasno naveo da je novac od Šabića tražio za sebe, ali da je optužena očekivala novac od njega i znala je da novac dolazi zbog predmeta Brkić i drugi. (…) Sud mora iskaz S-1 dovesti u vezu sa analizom dokaznog materijala”, rekao je Kreštalica i dodao da je S-1 optuženoj periodično davao novac i da je predato najmanje 3.000 eura.

Govoreći o dokazima posebnih istražnih radnji, a koje je sud poglasio nezakonitim, Kreštalica je kazao da su se ovi dokazi trebali posebno analizirati i da naredbama o provođenju posebnih istražnih radnji nije došlo do kršenja Međunarodne konvencije o ljudskim pravima.

Kreštalica je naveo da vjeruje da će Sud donijeti odluku kojom će se Miletić oglasiti krivom, te je predložio da joj se izrekne mjera zabrane vršenja pravosudnih funkcija.

Iznošenje završne riječi Odbrane je zakazano za 7. januar 2021. godine.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije