Građanski aktivizam

U organizaciji Aarhus centra, u Sarajevu, održan protest za šume: 15 godina čekanja na Zakon o šumama FBiH?

„Nedostatak jasnog i primjenjivog zakonodavstva stvara pravnu nesigurnost i otvara vrata nekontrolisanom iskorištavanju šuma i korupciji, što dugoročno ugrožava ekološku ravnotežu.“, navodi se u saopštenju Aarhus centra u BiH, koje u nastavku prenosimo u cjelosti.

Udruženje Resursni Aarhus centar u BiH organizovalo je proteste 31.1. ispred Vječne vatre, započevši okupljanje u 11:55 kako bi privukao pažnju javnosti. Glavni povod ovih demonstracija leži u dugogodišnjem odsustvu Zakona o šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je ozbiljna pravna praznina koja traje već punih 15 godina.

Ovaj nepostojeći pravni okvir ostavlja šumske resurse izložene brojnim prijetnjama i neadekvatnim upravljanjem šumama, što ima ozbiljne posljedice po okoliš, biološku raznolikost te ekonomske i društvene aspekte. Donošenje adekvatnog zakona o šumama je neophodno kako bi se stvorila održiva osnova za upravljanje šumskim područjima.

Krajnje je vrijeme da se ozbiljno pristupi pitanju šuma koje predstavljaju važan resurs za ekosistem, energetsku sigurnost i lokalnu privredu. Nedostatak jasnog i primjenjivog zakonodavstva stvara pravnu nesigurnost i otvara vrata nekontrolisanom iskorištavanju šuma i korupciji, što dugoročno ugrožava ekološku ravnotežu.

Došli smo ispred Vječne vatre koja je simbol otpora protiv fašizma i nacizma, a ovdje Vječna vatra simbolizira naš duh i borbu protiv korupcije, kao i želju da zaštitimo naša prirodna bogatstva, naše šume i vode. Molimo vas za podršku jer je to za dobrobit svih nas“, kazala je direktorica Aarhus centra u BiH, Emina Veljović.

Aarhus centar stavlja naglasak na nužnost uključivanja javnosti u proces donošenja zakona o šumama te traži transparentnost i široku participaciju svih relevantnih učesnika u izradi novog zakona ili uvrštavanje amandmana u tekst zakona, a koje su izradili stručnjaci sa pravnog i šumarskog fakulteta zajedno sa Aarhus centrom u BiH. Ovim putem želimo potaknuti vladine institucije da prepoznaju hitnost problema i posvete se izradi adekvatnog zakona koji će osigurati održivo upravljanje šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uz podršku građana, organizacija se nada da će ovakvi protesti potaknuti brže djelovanje vlasti te da će konačno biti uspostavljen i primijenjen savremen i funkcionalan zakon o šumama, čime će se osigurati dugoročna održivost šumskih resursa u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije