Komentari i analize

U predizbornoj kampanji netransparentno potrošeni milioni, uz masovnu zloupotrebu javnih resursa i samopromociju na ivici zdravog razuma

Transparency International u Bosni i Hercegovini, održao je danas, 12.11.2020., press konferenciju na kojoj je predstavio rezultate dosadašnjeg monitoringa predizbornih aktivnosti u BiH. 74 terenska posmatrača ove organizacije, širom BiH, u protekla su tri mjeseca zabilježili brojne primjere ''funkcionerske kampanje'', zloupotrebe javnih resursa, reklamiranja javnih institucija kojima se promovišu kandidati i intenziviranja javnih radova. Tačnu vrijednost, za ovu namjenu, utrošenih sredstava, zbog netransparentnosti političkih stranaka i nefunkcionisanja sistema, odnosno pravne države, nikad nećemo saznati.

Transparency International BiH, na danas održanoj press konferenciji, upoznao je javnost da su, prema preliminarnim rezultatima provedenog monitoringa, političke stranke u Bosni i Hercegovini, tokom izborne kampanje za predstojeće lokalne izbore, potrošile najmanje 5,9 miliona KM samo na oglašavanje u elektronskim i štampanim medijima i bilbordima. 2,2 miliona KM koštalo je oglašavanje na 12 TV stanica i 34 štampana medija. A u 70 lokalnih zajednica koje je TI BIH obuhvatio monitoringom, stranke su na oglašavanje putem bilborda potrošile najmanje 3,7 miliona KM.

Najviše novca na ovaj vid oglašavanja, prema podacima TI BiH, do sada su potrošile SNSD (1,36 miliona KM), SDA i PDP (po 800 hiljada KM), SDS (oko 600 hiljada KM), Ujedinjena Srpska (preko 370 hiljada KM) i SDP (preko 310 hiljada).

Posebno je indikativno da ni jedna stranka u BiH nije na upit TI BIH dostavila plan troškova izborne kampanje. Što osim što govori o njihovoj (ne)transparentnosti, izaziva i opravdane sumnje u kršenje zakona.

TI BiH napominje da je na iznos od 5,9 miliona KM, do kojeg u oni došli prema procjenama na posmatranom uzorku, potrebno dodati troškove vanjskog oglašavanja u ostalim opštinama, internet oglašavanja, izrade reklamnog materijala, kao i troškove predizbornih skupova kojih je održan veliki broj (posmatrači TI BIH do sada su ispratili 974) uprkos mjerama zabrane okupljanja. Tako da su ukupni troškovi kampanje, zapravo, znatno veći. Ali stvarnu vrijednost, za ovu namjenu, utrošenih sredstava, zbog netransparentnosti političkih stranaka i nefunkcionisanja sistema, odnosno pravne države, nikad nećemo saznati.

Stranke su 140 puta dijelile i poklone ili druge vrste pogodnosti biračima, poput besplatnog prevoza za sve građane u Brčkom tokom kampanje, koje je dodjeljivala Socijalistička partija ili besplatnih seroloških testova koje je dijelio SNSD Banja Luka, a što je, u aktuelnoj kampanji i epidemiološkoj situaciji bio jedan od najkontroverznijih slučajeva.

Zabilježeno 2481 (DVIJE HILJADE ČETRISTO OSAMDESET JEDAN!) slučaj zloupotrebe javnih resursa

TI BiH je iznio i podatak da su njegovi posmatrači, tokom nešto manje od 3 mjeseca zabilježili i 2481 primjer gdje su javni resursi korišćeni za izbornu promociju stranaka i kandidata. Najveći broj zloupotreba odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu, jer su za tri mjeseca evidentirana ukupno 983 slučaja od kojih je 46% zabilježeno u posljednjem mjesecu, dok je trajala izborna kampanja. Najveći broj ovih radova zabilježen je u Zenici, Banjaluci, Doboju i opštinama Stari Grad i Novi Grad u Sarajevu.

Takođe, evidentiran je i ukupno 21 primjer plaćenog oglašavanja institucija koje promovišu kandidate, a CIK je izrekao kazne zbog preuranjene kampanje u slučajevima gdje su Bijeljina i Banovići iz budžeta platili izbornu promociju aktuelnim gradonačelnicima. Posljednji takav slučaj zabilježen je u Banjaluci gdje se na bilbordu koji je na godinu dana zakupilo JP DEP-OT pojavio predizborni plakat direktora tog preduzeća koji je i kandidat za odbornika. Nakon upita TI BIH bilbord je uklonjen, reklama preduzeća vraćena a slučaj je prijavljen CIK-u.

Tokom kampanje u 32 slučaja oprema javnih preduzeća i institucija korišćena je za postavljanje stranačkih plakata i organizacije predizbornih skupova. U Bugojnom su radnici javnog komunalnog preduzeća postavljali plakate kandidata SDA, a radnici ektrodistribucije u Bijeljini i Čelincu postavljali su plakate SNSD-a.

Posmatrači TI BiH zabilježili su 270 primjera raspodjele posebnih podsticaja i subvencija koje se najčešće odnose na jednokratne isplate tempirane za predizborni period. Na primjer, Opština Ugljevik dodijelila je za 350 penzionera jednokratnu pomoć od 100 KM, Opština Pale izdvojila je 20.000 KM iz budžetske rezerve za najugroženije penzionere, Općina Centar Sarajevo je putem udruženja podijelila jednokratnu pomoć ratnim vojnim invalidima od 50 KM, u Foči je dodijeljena jednokratna pomoć penzionerima od 50 KM., a ovakvim izdvajanjima su se stranke redovno hvalile na svojim stranicama u okviru kampanje.  .

TI BiH je do sada CIK-u podnio 94 prijave koje se odnose na kršenje Izbornog zakona i Zakona o finansiranju političkih stranaka. Po prijavama TI BiH, CIK je do sada izrekao 44 kazne u ukupnom iznosu od 45.000 KM zbog preuranjene kampanje, a još se čeka ishod ostalih prijava. Prijave koje se odnose na finansiranje kampanje javnim sredstvima tek će naknadno biti predmet revizije CIK-a.

Kandidati prisustvovali besplatnim mamografskim pregledima a član Predsjedništva dijelio rješenja o legalizaciji zemljišta???

Oblici promocije stranačkih kandidata ponekad su izlazili iz okvira „dobrog ukusa“, pa i zdravog razuma. Transparency tako navodi da je u protekla tri mjeseca u 70 lokalnih zajednica zabilježeno i 86 primjera omogućavanja besplatnih pregleda i lijekova, kao oblik političkog marketinga. Aktuelni gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je ponovo kandidat za tu funkciju, sa još pet kandidata i funkcionera svoje stranke prisustvovao je besplatnim mamografskim pregledima koji su organizovanu u Domu zdravlja Doboj. Isti slučaj zabilježen je u Bijeljini gdje je besplatnim mamografskim pregledima prisustvovao gradonačelnik Mićo Mićić  i kandidat za odbornika Igor Novaković.

Zabilježeno je i 35 slučaja masovnijeg zapošljavanja u javne institucije. Izdvajamo primjer u Gacku  gdje je u toku kampanje Opština raspisala konkurs za prijem 18 pripravnika u isto vrijeme kada je načelnik u predizbornoj debati zvanično saopštio da je 30% radnika u opštinskoj administraciji višak.

Bilo je i „kreativnijih“ slučajeva. Pa je, po podacima TI-a, član Predsjedništva BIH, Milorad Dodik, u Prijedoru dijelio rješenja o legalizaciji zemljišta. A načelnik Općine Centar, u Sarajevu, Nedžad Ajnadžić, dijelio besplatne karte za vožnju Trebevićkom žičarom za korisnike Centra za zdravo starenje.

U protekla tri mjeseca posmatrači TI BIH ispratili su 945 javnih događaja koje su organizovale institucije i javna preduzeća, a na 62% tih događaja prisutnima su se obraćali kandidati na lokalnim izborima, što jasno pokazuje njihovu svrhu. Od tog broja 226 javnih događaja organizovano je povodom otvaranja infrastrukturnih objekata što dovoljno govori o razmjerama korišćenja javnih resursa u kampanji i povećanju javne potrošnje u svrhu predizborne promocije.

TI naglašava da su podaci koji su izneseni zapravo preliminarne procjene, a da će završni izvještaj pored navedenih podataka uključivati i procjene troškova održavanja predizbornih skupova i drugih troškova stranaka u kampanji.

Podaci će biti poređeni sa finansijskim izvještajima političkih partija kako bi se utvrdilo da li stranke prijavljuju stvarne troškove, te da li su prijavile sve izvore prihoda.

Konačno, TI BIH zaključuje da podaci ponovo ukazuju na zloupotrebe javnih resursa koje prolaze bez sankcija, jer zakonski okvir nije jasno definisao mjere za sprječavanje ovakvih pojava. I ponovo se pokazuje potreba što hitnijih izmjena Izbornog zakona i Zakona o finansiranju političkih stranaka, kojima bi se spriječila zloupotrebe javnih sredstava u kampanji, te razdvojile stranačke i javne funkcije.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije