Komentari i analize

U službi investitora malih hidroelektrana: Krivična prijava protiv ministra Donke Jovića, zbog zloupotrebe položaja

Ministarstvo poljoprivrede HNK izdalo je vodnu dozvolu za mHE na Doljanki iako nije imalo potrebnu dokumentaciju. Iako je na to upozoreno sa federalnog nivoa, dozvola nije preispitana.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Donko Jović prijavljen je Tužilaštvu HNK zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Jovića je Tužilaštvu HNK prijavilo Udruženje građana Za Doljanku iz Jablanice, koje već godinama pokušava spriječiti izgradnju i rad malih hidroelektrana na rijeci Doljanki kod Jablanice.

Ministarstvo poljoprivrede izdalo je vodnu dozvolu za rad postrojenja.

O borbi Udruženja i malobrojnih aktivista Žurnal je pisao mnogo puta do sada, kao i o brojnim problemima na koje su nailazili pokušavajući zaštiti sredinu u kojoj žive.
Jović je samo jedan od odgovornih kojeg su aktivisti ovog udruženja prijavili nadležnim institucijama. Još prije dvije godine pred sudovima u Mostaru i Sarajevu pokrenuti su postupci za poništavaje izdatih dozvola ali do sada nisu okončani, iako je onaj pred Kantonalnim sudom u Sarajevu proglašen hitnim.
Za to vrijeme, FERK je, nakon održane javne rasprave izdao koncesiju preduzeću Eko Vat iz Jablanice za stavljanje u pogon male hidroelektrane napravljene na Doljanki. Zbog toga je Udruženje prijavu podnijelo i protiv FERK-a.

KORIST ZA INVESTITORA

Jović je prijavljen jer je prekoračio granice svojih službenih ovlaštenja kako bi investitoru pribavio imovinsku korist. Pritom je prekršio brojne zakone i Aarhusku konvenciju.
Da dozvole nisu izdate u skladu sa zakonom utvrdilo je još ranije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Pronašlo je propuste i povrede procedure te zatražilo preispitivanje prethodne vodne saglasnosti.
Ministar Jović na to nije reagovao.

-U Aneksu br. 1 Ugovora o koncesiji je izmijenjena instalirana snaga sa 3,2 na 4,52 MW – navodi se u urgenciji Federalnog ministarstva:

U vašem aktu se navodi da je sa povećanom instalisanom snagom dijelom izmijenjen planirani položaj vodozahvata i trase cjevovoda. S obzirom na ovu izmjenu, kako je moguće da u obrazloženju nema nigdje navedeno da je došlo do izmjene katastarskih čestica s obzirom na navedenu izmjenu.


Jovića su iz Federalnog ministarstva upozorili da se vodna saglasnost daje na Studiju ekonomske opravdanosti koja je urađena 2016. godine, kada je u Ugovoru o koncesiji bila utvrđena instalirana snaga od 3,2 MW iz 2015. godine.

Poznato je da je kasnije snaga postrojenja povećana na 4,52 MW:

Postavlja se pitanje da li je na izmijenjenu instalaciju urađena nova Studija – iz upravnih akata to nije vidljivo.

Iako nova studija nije izrađena, ministar Donko je, bez obzira na uočene neregularnosti, izdao i vodnu dozvolu i time pogodovao u donošenju protivzakonitog rješenja.
Na osnovu te dozvole izdavana je i druga dokumentacija potrebna za izgradnju mini hidroelektrane u drugim institucijama i na drugim nivoima, čime je Donko, dakle, uticao na daljnji razvoj situacije. Iako je Federalno ministarstvo praktično nadležno kantonalnom u istom resoru, Donko se oglušio o poziv te institucije, u korist investirora Eko-Vat.

Početkom oktobra Kantonalni sud u Sarajevu poništio je okolišnu dozvolu Federalnog ministarstva turizma za izgradnju dvije mHE na Bunskim kanalima. Iako je ova presuda dočekana sa odobravanjem, ministar Jović objasnio je kako ova presuda uopće ne znači “da se ne može graditi”:

– Presuda nije tako koncipirana, u pitanju je okolipna dozvola pa je vraćena. o je stvar federalne razine koja daje okolišne dozvole, to ne daje županija. Imamo potpisan ugovor u Mostaru, za rijeku Doljanku i dvije za Bunu. U općini Konjic potpisano je sedam ugovora za 38 minihidroelektrana, od čegasu tri u funkciji  – rekao je za Bljesak.

Udruženje Za Doljanku je zbog izdavanja dozvole i omogućavanja izgradnje male hidroelektrane na Doljanki podnijelo Tužilaštvu HNK i krivične prijave protiv Salema Dedića, bivšeg načelnika Općine Jablanica, koji je na ovoj poziciji proveo čak 16 godina, predsjednika Općinskog vijeća i vijećnika iz saziva 2016-2020, te članova MZ Jablanica II u periodu od 2012. do 2016. i predsjednikom Samirom Sarajlićem.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije