Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar

Uborak ostaje, Grad tuži Mostarce

Dok gradske vlasti Mostara traže duži rok za izmještanje deponije, građanima je već dozlogrdilo, ne misle popuštati i najavljuju masovne proteste.

Izgradnjom nove, treće kasete na deponiji Uborak, rad bi joj se mogao produžiti na 30 godina, čega se boje u Građanskoj inicijativi Jer nas se tiče. Zbog svega ne dopuštaju novo proširenje, iako je kapacitet sadašnje deponije za nekoliko mjeseci pun.

Rok koji su dali građani je tri godine, zbog čega negoduje gradonačelnik Mostara koji tvrdi da je neizvodivo u tako kratkom periodu postići traženo.

NEMA NADZORA

– Svi su podržali zatvaranje Uborka. S druge strane, gradonačelnik se protivio tome, jer mu se ne može dati rok duži od tri godine i to je velika žrtva koju podnosimo, budući smo izloženi utjecajima deponije. U slučaju da ne bude kako smo dogovorili na raspravi, mi ćemo postaviti šatorsko naselje tamo gdje planiraju napraviti novu kasetu. Federalno Ministarstvo dozvoljava tri godine roka, poručio je predsjednik Inicijative Omer Hujdur.

Problem je, ističe Hujdur, što se otpad na Uborak i dalje odlaže bez nadzora, a obrađivač Studije o procjeni utjecaja na okoliš – Institut za građevinarstvo IG iz Banje Luke iznio je podatke kako Uborak svojim tehničkim rješenjima nije bezbjedan sa stanovišta utjecaja na okoliš i kako se ne mogu obezbijediti potrebni uslovi za zaštitu okoliša na spomenutoj lokaciji.

– Svašta se tamo odlaže bez reda, potpuna anarhija, poručio je.

Nijaz Hodžić, također član Inicijative, smatra kako odgovornost za ovakvo stanje treba snositi i federalno Ministarstvo okoliša.

– Mnogo je neodgovornih u ovom slučaju, pa tako i federalna inspekcija. Oni su po službenoj dužnosti trebali izaći na teren i ovo zatvoriti. Ujedno, i federalno Ministarstvo okoliša, koje je pokazalo da nema sluha za sve što ova deponija ugrožava. Ne zanima ih šta će sa nama biti. Pojedini građani razmišljaju da odsele u potpunosti s tog područja, kazao je Hodžić.

Aktivistica Amna Popovac kaže da su mještani oko Uborka dobro upoznati šta je problem i kako se može riješiti.

DUGOROČNE POSLJEDICE

– Ljudi su bili jasni u svojim stavovima da neće dozvoliti da se proširuje deponija na toj lokaciji, jer oni već trpe negativne posljedice. Svi ih trpimo, jer broj oboljelih od karcinoma eksponencijalno raste u Mostaru. Da bi se riješio Uborak, treba puno paralelno stvari uraditi, treba zatvarati staru deponiju, pokrivati je i sanirati. Treba ugraditi filter, jer će štetni utjecaji deponije ostati i narednih 20 godina, ističe Popovac.

Na adresu Udruženja stigao je i poziv na ročište, gdje su oni u ulozi tuženog. Podsjećamo, Grad Mostar i komunalna preduzeća tužili su UG Jer nas se tiče zbog navodne nanesene štete, te u tužbi potražuju isplatu od 639.000 KM.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije