Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

Zaključak Parlamenta o zabrani MHE – mrtvo slovo na papiru!

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je 23. juna 2020. godine Deklaraciju o zaštiti rijeka i izglasao zaključak o potpunoj zabrani gradnje malih hidroelektrana na cjelokupnom teritoriju FBiH. Tim je zaključkom Vladi Federacije BiH dat rok od tri mjeseca da provede analizu i predloži izmjene u zakonodavstvu koje bi omogućile provođenje te zabrane u praksi. Rok je istekao, bez vidljivih aktivnosti Vlade u tom kontekstu, kojim povodom je udruženje građana “Za Doljanku” izdalo Saopštenje za javnost koje prenosimo u cjelosti.

“Danas je istekao rok koji je Predstavnički dom Parlamenta FBiH na sjednici od 23.06.2020.g. dao Vladi Federacije BiH, u vezi sa usvojenim zaključkom o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji FBiH.

Iako je Vlada FBiH bila zadužena da tokom prethodna tri mjeseca izradi prijedloge izmjena zakonskih propisa kako bi se zaštitile rijeke i okoliš, te izvrši reviziju svih do sada izdatih saglasnosti za MHE koje su izgrađene i u fazi izgradnje – NIŠTA SE NIJE DOGODILO.

Udruženje građana „Za Doljanku“ početkom mjeseca augusta obratilo se Uredu Vlade FBiH sa zahtjevom za pristup informacijama o poduzetim radnjama povodom zaključka Predstavničkog doma Parlamenta BiH, tražeći odgovore na sljedeća pitanja:

  1. Da li je Vlada FBiH postupila po zaključku Parlamenta FBiH, odnosno da li je do sada izvršila reviziju izdatih saglasnosti za MHE “Zlate” u Jablanici?
  2. Da li je Vlada FBiH prilikom analize izdatih saglasnosti za MHE „Zlate“ u Jablanici uočila zakonske nepravilnosti u istim i koje su to uočene nepravilnosti
  3. Ko je ispred Vlade FBiH zadužen za reviziju do sada izdatih saglasnosti za MHE?
  4. Da li zaključak o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana obavezuje i FERK da ne izdaje dozvolu za proizvodnju električne energije za MHE dok Vlada FBiH ne izvrši  revizija svih do sada izdatih saglasnosti za MHE koje su izgrađene i u fazi gradnje?

Shodno činjenici da ni nakon više od mjesec dana na adresu Udruženja građana „Za Doljanku“, nije stigao odgovor na poslati upit što između ostalog ukazuje i na kršenje Zakona o slobodi pristupa informacijama, te da Vlada FBiH zaključno sa ovim danom nije objavila niti jedan javni dokument, obavijest ili prijedlog za potpunu zabranu izgradnje i reviziju dozvola za MHE na rijekama FBiH čime bi barem pokazala namjeru da u konačnici i realizuje usvojeni zaključak – Udruženje „Za Doljanku“ obavještava javnost da je zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH ostao mrtvo slovo na papiru, te da je donijeta odluka bila samo kupovina vremena za smirivanje građanskog bunta na brojnim rijekama u BiH, od Doljanke, Neretvice, Bune, Kruščice i mnogih drugih a nije isključeno da je to bio i jedan od načina „kupovine glasova“ birača pred predstojeće općinske izbore!

Tim povodom, pozivamo Vladu FBiH na odgovornost povodom oglušivanja na zaključke Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i upućujemo otvoreni poziv da već danas reaguju i pokažu više odgovornosti u svom radu tako što će hitno pristupiti realizaciji Zaključka i zakonski regulirati zabranu izgradnje mHE u F BiH.

Udruženje građana „Za Doljanku“ nastavlja svoju pravnu borbu protiv koruptivnog sistema koji je dozvolio izgradnju mHE na rijeci Doljanci – te kako smo i najavili krenuli smo s pokretanjem krivičnih prijava protiv lica i institucija odgovornih za ekocid u Jablanici.”

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije