Građanski aktivizam

Ulična akcija u Modriči 29. novembra: “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!”

Poziv Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, građankama i građanima Modriče.

Pozivamo građane/ke Modriče da nam se pridruže tokom ulične akcije koja će se održati 29. novembra (srijeda) od 12 časova na Trgu Milana Jelića, gdje ćemo dijeliti promotivni materijal i informacije o kampanji „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“.

Ovu uličnu akciju realizuju Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Udruženjem građana „Budućnost“ Modriča.

Građane/ke ćemo upoznate sa terminom seksualne iznude/ucjene u javnom i privatnom sektoru, kao i ciljevima ove kampanje.

Ulične akcije su već održane u Sarajevu, Bijeljini, Banjaluci i Zenici, a planirana su u još nekoliko gradova širom BiH.

Naš cilj je podići svijest građana/ki o važnosti prepoznavanja i prijavljivanja seksualne iznude, kao i zagovarati integrisanje pojma seksualnog iznuđivanja u zakonske politike i antikoruptivne strategije.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“ podržanog od strane CCI-ja i USAID-a.

Stop seksualnoj iznudi!

Prekinimo ćutanje!

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije