Građanski aktivizam

Umjesto da obezbijede akreditaciju, čelnici visokoškolskih ustanova bi da se svađaju sa studentskim aktivistima

„Direktno nam se obratio direktor „Prometeja“ Borislav Bijelić i ne baš biranim riječima pokušao da krivicu zato što se, po nama, nije dovoljno potrudio da za svoje studente obezbijedi akreditaciju na vrijeme, prebaci na nas što smo iznijeli činjenice da ta ustanova nije reakreditovana u određenom roku i što ih je HEA izbrisala iz registra“ – informacije su sudentskih aktivista, dostavljene portalu Antikorupcija.info.

Objavljivanje Državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH), u kojem se trenutno nalazi ukupno 36 VŠU – 19 iz Federacije BiH, 14 iz Republike Srpske i tri iz Brčko Distrikta – očigledno nije naišlo na odobravanje onih ustanova visokog obrazovanja koje godinama ubjeđuju svoje studente da je kod njih sve u redu i da nema problema sa validnošću diploma koje izdaju.

Studente i javnost će o kreiranoj mapi akreditovanih visokoškolskih ustanova, tokom ovog mjeseca, upoznati studentski aktivisti okupljeni u inicijativi “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”. Ali, i prije zvanične promocije, od onih koji nisu na toj mapi, stižu reakcije, usmjerene bez sumnje na namjeru da i, pored činjenica, svojim studentima prikažu drugačije stanje.

Jedna od njih je Visoka škola za primjenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka, kojoj je 18.04.2023. godine istekao produženi rok za reakreditovanje, pa ju je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH) jednostavno izbrisala iz Državnog registra visokoškolskih ustanova u BiH.

„Direktno nam se obratio direktor „Prometeja“ Borislav Bijelić i ne baš biranim riječima pokušao da krivicu zato što se, po nama, nije dovoljno potrudio da za svoje studente obezbijedi akreditaciju na vrijeme, prebaci na nas što smo iznijeli te činjenice da ta ustanova nije reakreditovana u određenom roku i što ih je HEA izbrisala iz registra“ – informacije su sudentskih aktivista, dostavljene portalu Antikorupcija.info.

Između ostalog, Bjelić kaže da poništenje velikog broja diploma „Prometeju“ od strane Inspektorarata RS nije povezano sa reakreditovanjem, te da su za sporno zvanje na diplomama dobili saglasnost nadležnog ministarstva. Takođe i da se ustanova u registru Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) vodi da je u postupku akreditacije.

„Zašto to traje neprimjereno dugo treba pitati AVORS. Skidanje iz registra HEA BiH je neosnovano i bez ikakvog obrazloženja, uputili smo im protestni dopis na koji još nismo dobili odgovor“ – obraćanje je direktora „Prometeja“ studentskim aktivistima.

Drugo, istina posredno negodovanje, zbog prezentiranja mape aktivista NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” stiglo je iz Brčko distrikta, sa Univerziteta “Privredna akademija”.

Naime, pozivajući studente, kako navode “kompromitovanih fakulteta” da se prebace za studiranje na njihova četiri fakulteta, iz Privredne akademije su informacije da nemaju legalnost izdavanja diploma nazvali “zlonamjernim i netačnim”.

Na ovo su reagovali studentski aktivisti, prezentiranjem činjenica, kada je u pitanju rad ove visokoškolske ustanove.

“Iako iz ove VŠU navode da rade punih deset godina, od provjerljivih i validnih dokumenata imamo da je Univerzitetu “Privredna akademija” 22.10.2020. godine Odjel za obrazovanje Vlade Brčko distrikta izdao Rješenje o ispunjavanju uslova za osnivanje i početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Nakon toga je brčansko Odjeljenje za obrazovanje im odbilo dati licencu, da bi ipak 07.02.2023. godine Vlada Brčko distrikta izdala licencu kao dozvolu za rad Univerzitetu, što predstavlja početnu akreditaciju“ – pojasnili su iz NGG.

Aktivisti ističu da je time „Privrednoj akademiji“ konačno dozvoljeno da legalno upisuje studente na tri ciklusa studija, ali da ona još uvijek nije akreditovana u smislu Okvirnog zakona o obrazovanju BiH, nije upisana u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH, koji vodi HEA BiH.

„Nije iz nekog razloga ni u tabelarnom dijelu kod HEA svih visokoškolskih ustanova u BiH, koji se vodi za Univerzitete i Visoke škole. Čudno je što i pored dozvole za rad „Privredna akademije“ još nije u registru Pododjeljenja za visoko obrazovanje Brčko distrikta i još čudnije zašto nadležni u ovoj ustanovi nisu reagovali na tu činjenicu“ – iznose podatke studentski aktivisti.

Sa druge strane „Privredna akademija“ ima intenzivnu kampanju pozivanja i privlačenja studenata za studiranje kod njih, pa je tako u tu svrhu otvorila informativne centre i izvan Distrikta, konkretno u Prijedoru i Banjaluci, pa čak i u Srbiji, odnosno u Nišu.

„U akademskoj 2023/2024. godini imamo upisanih preko 800 studenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, te dosta studenata koji su odselili u Evropu, pa putem naše licencirane platforme na daljinu savršeno komuniciramo sa svim studentima“ – stoji nazvaničnoj internet prezentaciji ove visokoškolske ustanove iz Brčko distrikta.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije