Vijesti

Unija udruženja poslodavaca i Inspektorat RS za jačanje inspekcijskog sistema i smanjenje rizika od korupcije

Saopštenje za javnost, sa konferencije održane 30.12.2020. godine, na kojoj je v.d. direktor Inspektorata RS, Milovan Krčo, najavio aktivnosti na pojačanju unutrašnje kontrole i uvođenju antikorupcijskih standarda u Inspektorat, i pozvao sve poslodavce da koriste dostupne alate da prijave sumnju na korupciju u radu inspektora.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u drugom dijelu 2020. godine započela je aktivnosti koje će dovesti do bolje informisanosti poslodavaca o njihovim pravima i obavezama prilikom inspekcijske kontrole.

Jedan od rezultata tih aktivnosti je i «Brošura o pravima i obavezama privrednih društava i inspektora tokom inspekcijskog nadzora». Brošura je predstavljena na konferenciji za medije održanoj u Banjoj Luci, 30. decembra 2020. godine.

Direktor Unije udruženja poslodavaca RS, Saša Aćić, na konferenciji je rekao da je cilj da se smanje mogućnosti za pojavu korupcije usljed slabog poznavanja propisa, i dodao da su njeni autori Jelena Kalajdžić i Petar Ernaut.

„Brošura obuhvata osnovne pojmove i nadležnosti u inspekcijskom nadzoru, prava i obaveze poslodavaca i inspektora tokom inspekcijskog pregleda, pravila za prinudno izvršenje rješenja, pravna sredstva u prvostepenom i drugostepenom postupku i upravnom sporu, dio posvećen prekršajnom postupku, listu propisa koji su zajednički za sve inspekcije, ali i informacije na koji način i gdje se može prijaviti sumnja na nezakonit rad», naveo je Aćić.

Novina u odnosu na dosadašnje mogućnosti prijave nezakonitog rada Inspektoratu Republike Srpske, naglasio je Aćić, je revidiran alat za “online” prijavu u kome je sada jasno naznačeno da se može prijaviti ne samo pravno ili fizičko lice, nego i lice zaposleno u Inspektoratu, i poboljšana je vidljivost navedenog alata.

Direktor Unije izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je Republička uprava za inspekcijske poslove prepoznala značaj povećanja integriteta Inspektorata RS i borbe protiv korupcije.

“Potpisali smo Memorandum o saradnji sa Inspektoratom RS i u narednom periodu nastavićemo promociju ovih rezultata među poslodavcima, ali i preduzeti nove aktivnosti za jačanje inspekcijskog sistema, smanjenje rizika od korupcije, poboljšanje pravnog okvira i uslova za poslovanje u Srpskoj“, dodao je Aćić.

Gospodin Aćić pozvao je sve poslodavce da usklade svoje djelovanje sa važećim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i da prijave sve nepravilnosti u kontaktu sa inspektorima.

Novinarima se obratio i v.d. direktor Inspektorata Republike Srpske Milovan Krčo, navodeći prednosti ovih aktivnosti za Inspektorat i izrazivši opredjeljenje za saradnju sa Unijom i u narednoj godini. Gospodin Krčo najavio je aktivnosti na pojačanju unutrašnje kontrole i uvođenju antikorupcijskog standarda u Inspektorat, i pozvao sve poslodavce da koriste dostupne alate da prijave sumnju na korupciju u radu inspektora.

Navedene aktivnosti dio su projekta “Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u RS“ koji provodi Unija udruženja poslodavaca RS. Cilj projekta je da kroz unapređenje saradnje između poslodavaca i Inspektorata RS budu smanjene mogućnosti za koruptivne radnje tokom inspekcijskog nadzora u Republici Srpskoj.

Projekat se provodi u okviru šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije