Vijesti

UPOZORENJE IZ FERK-a: Direktor Boriša Misirača radi nezakonite stvari i treba ga zaustaviti!

On je sa firmom PERO iz Zenice, prema saznanjima Slobodne Bosne potpisao ugovor o otkupu energije po garantovanoj cijeni iako je to nešto što dolazi tek nakon izdavanja FERK-ove dozvole.

Direktor Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) Boriša Misirača ne može bez skandala. Nakon što je više puta u medijima prozivan za nezakonito zapošljavanje, trošenje budžetskog novca na poklone partnerima, ovog puta otišao je korak dalje i počeo se bavit poslovima drugih institucija. Na meti je Regulatorna komisija za energiju u FBIH (FERK) umjesto koje je Misirača počeo da izdaje sve energetske dozvole uključujući i OIEiEK-ovu.

Vrhunac Borišine vladavine

Shodno navedenom FERK je uputio reagovanje ka prekršitelju, nosiocu dozvole za rad – Operatoru OIEiEK-u, nadležnom ministarstvu, Vladi FBiH kao najodgovornijoj instituciji u vezi Operatora i Pravobranilašta FBiH, pozivajući se na Zakon o upravnim sporovima jer je došlo do kršenja Zakona i propisa. Nakon ovoga FERK je kao informaciju proslijedio set akata Odboru za energetiku, kao specijalističkom tijelu Parlamenta. Odbor za energetiku, je pokazao jasnu odlučnost da energično djeluje na rješavanju svih problema u oblasti energetike.

Predsjednik FERK-a Mile Srdanović kaže kako je Operator ovaj put je savladao sebe.

On je sa firmom PERO iz Zenice, prema saznanjima Slobodne Bosne potpisao ugovor o otkupu energije po garantovanoj cijeni iako je to nešto što dolazi tek nakon izdavanja FERK-ove dozvole.

Pozadinu priče Boriše Misirače i zeničke firme u vlasništvu Mladene Perića nije poznata.

Međutim očigledno je da se tu nešto kuha jer se Operator usudio da konkretnom proizvođaču samovoljno prejudicira FERK-ovu licencu.

Također, poznato je i da je Vlada FBiH u nekoliko navrata razmatrala smjenu direktora Boriše Misirače, ali su se tome protivili ministri iz SBB-a, čiji lider Fahrudin Radončić ima „specijalne veze“ sa njegovom majkom Jadrankom Lokmić-Misiračom, državnom tužiteljicom i potpredsjednicom VSTV BiH.

„Operator je sasvim preuzeo nadležnosti Regulatorne komisije za energiju, tijela koje izdaje sve energetske dozvole uključujući i njegovu“, kazao je Srdanović, podcrtavajući kako je ovo frapantan primjer zloupotrebe ovlasti i kršenja zakona!

OIEiEK-u ovo nije prvi put da izlazi iz svoje nadležnosti, međutim ovo sad je vrhunac.

„Mi smo i ranije veoma pravovremeno ukazivali na neispunjenje obaveza Operatora prema FERK-u. Ovdje prije svega mislimo na obavezu izvještavanja. Obavili smo regulatorno nadgledanje i fokusirali se isključivo na obaveze u kontekstu naše licence. Tamo postoji i niz drugih problema i prekršaja, ali mi smo se strogo držali naših ingerencija. Međutim Operator je reagovao na sasvim nekooperativan i neodgovoran način – pobijajući svoje obaveze prema nama i ignorišući naše nadležnosti u oblasti OIE, uključivo i nadležnost nadzora rada i regulisanje samog Operatora. Situacija se dakle samo pogoršavala dok evo nije došlo i do ovoga. A riječ je o, sada već gotovo neizbježnom, oduzimanju dozvole za rad“, kaže Srdanović.

Oduzimanje licence

FERK je sve navedeno najavljivao u više navrata, te ima i dovoljno elemenata za provlačenje navedenog poteza.

„Oduzimanje licence OIEiEK-u je najmanje kažnjavanje jednog nosioca licence. Ovdje se radi o lančanom kolapsu cijelog sistema poticaja OIEi ako se nastavi čudnovata zaštita ovog prekršitelja Zakona, na što nažalost sve dosadašnje činjenice upravo ukazuju, onda su posljedice mnogo veće i sasvim nepredvidive. Stoga mi u FERK-u, koliko god do sada bili neuspješni unastojanjima da se Operator dovede u red, imamo makar ovakve dokaze našegodgovornog i pravovremenog postupanja. Za razliku od drugih svjesni smo i odgovornosti za nedjelovanje“, tvrdi Srdanović, naglašavajući da je njihova moći ako ograničena, opet velika s obzirom da mogu oduzeti dozvolu za rad.

Na pitanje šta će se desiti sa ugovorom koji je potpisan između firme PERO Zenica i Operatera, Srdanović pojašnjava kako je ugovor nevažeći, kao i da ovo nije jedini ugovor koji je Operator neovlašteno potpisao, ali je prvi za koji je FERK dobio konkretan dokaz.  Operatoru je kaže, naloženo da ovaj i sve slične ugovore poništi i da proceduru vrati u zakonske okvire.

„Pri tome želimo naglasiti da je isključiva krivica za ovaj prekršaj na jednoj strani, na strani Operatora. Proizvođači koji od nas traže dozvole za rad a od Operatora Ugovor o otkupu električne energije, ne moraju znati šta čemu prethodi. To je naš posao“, zaključuje Srdanović.

(E.Ko)

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije