Vijesti

Uprava upozorava Luku zbog tendera i pljačke EP RS!?

Ako čelnici Elektroprivrede RS upozoravaju direktore na zloupotrebe, kršenje zakona, namještanje tendera i štetne ugovore, onda je jasno kakva je situacija i šta se događa sa cjelokupnim sistemom, koji je pred krahom jer je postao plijen bahatih i neodgovornih.

Koliko je beskrupulozna i organizovana pljačka, proces sistematskog razaranja Elektroprivrede Republike Srpske i izvlačenja ogromnih količina novaca preko namještenih tendera i javnih nabavki uzeo maha prijeteći da uništi najvažniji sistem Srpske, govori nam i Službena zabilješka sa sastanka članova Uprave Elektroprivrede Republike Srpske na kojoj se govorilo o cijepanju i namještanju javnih nabavki.

Zbog pandemije, putem video linka, održan je 27.7.2020. godine sastanak rukovodstva Elektroprivrede RS kome su, između ostalih, prisustvovali generalni direktor Luka Petrović, izvršni direktori Borislav Grubač i Joco Vlatković, te Nada Trninić, Arsen Rešić, Gorana Nenadić, Slobodan Radovanović, Jagoda Lažetić, Zoran Vuković i Siniša Terzić.

Na sastanku je ukazano na problem cijepanja javnih nabavki na iznos do šest hiljada maraka, kako bi se direktnim sporazumima sa odabranim firmama namještali i dodjeljivali unosni poslovi, i tako činila velika šteta Holdingu.

Posebno je na ovaj problem skrenuta pažnja generalnom direktoru Luki Petroviću i nedavno postavljenom izvršnom direktoru Direkcije za investicije Jovici Vlatkoviću, koji je pokazao da je iskusan i prekaljen kadar u ovim poslovima iako nema previše iskustva u privredi.

Na sastanku je, kao primjer zloupotrebe i kršenja zakona, pokazana tabela sa pregledom direktnih sporazuma koje je Direkcija za investicije EPRS, na čijem je čelu Joco Vlatković, sklopila za kratko vrijeme sa firmama „Netinvest DOO“ iz Beograda, te Institutom za građevinarstvo iz Trebinja, vlasništvo kontraverznog dvorskog neimara Slobodana Stankovića.

Svaki posao sklopljen je direktnom sporazumom i njegova vrijednost je 6 000 maraka!

Ako čelnici Elektroprivrede RS upozoravaju direktore na zloupotrebe, kršenje zakona, namještanje tendera i štetne ugovore, onda je jasno kakva je situacija i šta se događa sa cjelokupnim sistemom, koji je pred krahom jer je postao plijen bahatih i neodgovornih.

Nedavno je Elektroprivreda Srpske platila 31 milion maraka za otpremnine za višak radnika samo u distributivnim preduzećima, što je jedna od cijena koju će narod morati da plati, sa kamatama, zbog zloupotreba i partijskog zapošljavanja u prethodnom periodu.

Uprkos tome i dalje se, bez konkursa, u elektro-energetski sistem primaju novi radnici, članovi Partije, kako bi se pokušali resursima Elektroprivrede RS kupiti još jedni, lokalni izbori 2020. godine, ali dara je prevršila svaku mjeru i krajnje je vrijeme da narod kaže DOSTA JE, a umjesto službenih zabilješki da počnu procesi i krivične prijave.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije