Građanski aktivizam

Uprkos presudi, Vlada Republike Srpske odbija dostaviti ugovor s kineskom kompanijom

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske nije postupilo po sudskoj naredbi za dostavljanje ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor dodijeljenoj kineskoj kompaniji, potvrdili su iz organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, koja je podnijela tužbu.

Ministarstvo je ranije odbilo novinarski zahtjev Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) te zahtjev Transparencyja da dostavi ugovor vrijedan više stotina miliona eura za izgradnju autoputa, nakon čega je ova međunarodna organizacija podnijela tužbu.

U prvostepenoj presudi Okružnog suda u Banjoj Luci protiv entitetskog ministarstva naređeno je dostavljanje sadržaja ugovora o davanju koncesije. Ugovor se odnosi na posao izgradnje i upravljanja autoputem koji je još 2018. godine dobila kineska kompanija “Shandong Hi-Speed International” (SDHS), čiji je ugovor ministarstvo isprva odbilo da proslijedi na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Sud je u odluci zaključio da je Ministarstvo saobraćaja i veza brinulo o zaštiti interesa strane kompanije umjesto da je interes građana stavilo na prvo mjesto.

Iz Transparencyja su za BIRN BiH potvrdili da Ministarstvo saobraćaja i veza nije postupilo po odluci Okružnog suda.

Kako su objasnili, Ministarstvo je po presudi bilo obavezno da, u roku od 30 dana od dana prijema presude, sprovede ponovni postupak po zahtjevu za pristup informacijama i donese novu odluku, odnosno rješenje, uz obavezu Ministarstva da u ponovnom postupku “postupi po pravnim shvatanjima suda i primjedbama suda u pogledu sprovođenja postupka pristupa informacijama”.

Novim rješenjem Ministarstvo je ponovo odbilo pristup traženom ugovoru, kaže Ena Kljajić Grgić iz Transparencyja.

“U ponovnom postupku, Ministarstvo nije uvažio niti jedno pravno obavezujuće shvatanje suda, već je u novodonesenom rješenju ponovno uzelo ulogu zaštitnika koncesionara (kineske kompanije ‘China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group’), odbijajući pristup traženim informacijama, bez da je primijenilo odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske”, kaže Kljajić Grgić.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo ranije je također odbilo zahtjeve za dostavljanje ugovora o rekonstrukciji tramvajske pruge u Sarajevu, koji je potpisan sa istom kineskom kompanijom koja gradi autoput Banja Luka – Prijedor.

Protiv presude Okružnog suda u Banjoj Luci Ministarstvo je izjavilo vanredni pravni lijek – zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Vrhovnom sudu Republike Srpske, kažu iz Transparencyja i dodaju da je Ministarstvo u zahtjevu zauzelo stav da je Okružni sud predmet trebao posmatrati ne samo s aspekta Zakona o slobodi pristupa informacijama nego i Zakona o obligacionim odnosima.

“Stav naše organizacije je da se u konkretnom slučaju ne radi o vrsti ugovora koji je regulisan odredbama Zakona o obligacionim odnosima, nego o ugovoru o koncesiji, koji reguliše poseban Zakon o koncesijama. Ovaj specijalni propis donesen je upravo zbog činjenice da ugovor o koncesiji država zaključuje u ime i u korist svojih građana, te samim tim javni interes mora biti iznad pojedinačnog i privatnog interesa”, objašnjava Kljajić Grgić.

Transparency International je protiv novog rješenja Ministarstva ponovo pokrenuo upravni spor pred Okružnim sudom u Banjoj Luci, te zatražio da sud u ponovnom postupku usvoji tužbu i sam riješi stvar presudom.

Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske nisu odgovorili na upit o postupanju nakon presude.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije