Vijesti

Ured za antikorupciju upozorio na povećan broj uhljebljivanja. Kreću jače kontrole.

U posljednjem periodu povećan je broj sumnjivih i nepravlnih zapošljavanja u javne institucije u Kantonu Sarajevo, odnosno povećan je broj uhljebljivanja.

Jasno je to iz dopisa koji je svim institucijama u KS proslijeđen iz tzv. Antikorupcionog ureda ili punim nazivom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Prema dopisu koji je u posjedu Raporta, uz pomoć najnovijeg informacionog sistema koji ima ovaj Ured utvrđen je povećan broj nepravilnosti.

Dopis koji je poslat svim institucijama

“U proteklom periodu, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti putem uspostavljenog antikorupcionog informacionog sistema i njegovih integralnih dijelova (elektronski registri), te vršeni nadzor nad primjenom relevantnih propisa (Odluke i Uredbe), Ured je detektovao povedan broj prijavljenih i utvrđenih nepravilnosti u procesu zapošljavanja u institucijama Kantona Sarajevo”, navodi se u dopisu.

Zbog toga, kako je navedno, Ured kreće u pojačane provjere i kontrole.

“Shodno navedenom, a u cilju prevencije budućih eventualnih nepravilnosti i kršenja zakona, obavještavamo Vas da će Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, u saradnji sa drugim nadležnim organima, u narednom periodu preduzeti pojačane aktivnosti na kontroli provođenja i poštivanja propisa u procesu zapošljavanja u institucije Kantona Sarajeva”, ističe se u pismu.

Zanimljivo je da se skreće pažnja i na to da su javne institucije dužne svako zaposlenje upisivati u javni registar zaposlenih. Iz toga se može izvući i zaključak da to neki ne rade.

“Ujedno Vas napominjemo na obaveze propisane Odlukom o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo i Odlukom o registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo, čije nepoštivanje predstavlja težu povredu službene dužnosti, odnosno težu povredu radne dužnosti”.

Upozorava se i na moguće smjene

Iz posljednjeg dijela se vidi da bi moglo biti i određenih smjena zbog nezakonitog uhljebljivanja.

“Posebno vas napominjemo na obaveze iz Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlastima na teritoriji kantona, grada iii općine, u javnim ustanovama i javnim preduzečima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, obzirom da neprimjenjivanje ili nepoštivanje odredbi ove Uredbe prilikom zapošljavanja predstavlja osnov za smjenu odgovornog lica, odnosno za izricanje prekršajnih sankcija”, zaključuje se u pismu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije