Građanski aktivizam

Uskraćena saglasnost za eksploataciju minerala na međuentitetskom području

Nemilosrdno uništavanje planine Ozren (Foto: D.Š.)
Mještani Rječice su podnijeli i prijavu Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS, sa tvrdnjama da se na njihovom području posljednjih nekoliko mjeseci vrši nelegalna eksploatacija tehničkog građevinskog kamena.

Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena na području između Doboja (RS) i Maglaja (FBiH), koju je prije par dana do detalja razotkrio portal Antikorupcija.info, nije dobila zvaničnu saglasnost lokalnih vlasti Doboja, koji su je uskratili, a čije izjašnjavanje je tražilo Ministarstvo energetike i rudarstva RS u proceduri davanja koncesije za eksploataciju u skladu sa Zakonom o koncesijama RS.

Kako je kompletno područje lokaliteta „Ravna kosa“ u Rječici, koja je prije izbijanja ratnog sukoba pripadala Maglaju, a zatim Dejtonskim sporazumom uključena u sastav RS, odnosno u administrativnim je granicama Grada Doboj, o traženoj saglasnosti su se izjašnjavali juče (06.06.2024.) odbornici Skupštine grada Doboj.

„Informacija o podnesenoj inicijativi za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena serpentinisanog peridotita na ležištu „Ravna kosa“ u Rječici Grad Doboj“ nije dobio podršku odbornika, što je vjerovatno rezultat negativnog odnosa mještana Rječice, ali i okolnih naselja na Ozrenu, kao i šire javnosti.

To će, po svemu sudeći, značiti da preduzeće „Limunkop“ d.o.o. Doboj neće dobiti i koncesiju za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena, nakon prethodno izvršenih i od Vlade RS  odobrenih detaljnih geološka istraživanja na ovom području.

„Nisu vršena samo istraživanja, već duže vrijeme na našem području se odvijala nelegalna eksploatacija ovog minerala koju je vršilo to, kao i preduzeća iz Maglaja, Zavidovića i Doboj Istoka, čiji vozači su nam tvrdili da su oni samo podizvođači i mi smo ih otjerali pozvavši policiju“ – kažu mještani Rječice, koji su posredstvom Udruženja građana „Kolo“ Gornja Rječica tražili i dobili od resornog ministartsva informacije i potvrdu da nema zvanično odobrene koncesije za eksploataciju minerala na ovom dijelu Ozrena, odnosno u njihovoj mjesnoj zajednici.

Mještani Rječice su podnijeli i prijavu Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS, sa tvrdnjama da se na njihovom području posljednjih nekoliko mjeseci vrši nelegalna eksploatacija tehničkog građevinskog kamena. Precizirali su da se te aktivnosti odvijaju na lokalitetu Orline, koji se službeno u katastru odobrenih istražnih prostora Ministarstva energetike i rudarstva RS vodi pod nazivom „Ravna kosa“. Naveli su da je, prema važećem Zakonu o geološkim istraživanjima RS, propisano da je najveća dozvoljena količina mineralne sirovine koja se može izuzeti 200 metara kubnih. Nasuprotot ovome, a bez ikakvih odobrenja za eksploataciju, sa ovog je lokaliteta, po njihovim tvrdnjama, u proteklih šest mjeseci izvučeno daleko više minerala, odnosno, vršena je nelegalna eksploatacija.

Na jučerašnjoj sjednici Skupštine grada Doboj podršku odbornika nije dobila ni pripremljena „Odluke o davanju saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na lokalitetu Grapska Gornja – Doboj“, po zhatjevu Vedrana Močića, odnosno preduzeća „RKG – rudnik kamena“ d.o.o. Grapska Gornja, Doboj. Ali, zato jeste saglasnost dobilo preduzeće Slobodana Lazarevića „Mrčevac“, koji je kod Ministarstva energetike i rudarstva pokrenuo inicijativu za eksploataciju kamena krečnjaka u prigradskom naselju Lipac.

Prema informacijama u posjedu portala Antikorupcija.info o bonitetu preduzeća koja su tražila koncesije, „Limunkop“ je sa 54 prosječno zaposlena radnika u prošloj godini imao prihod od 13,6 miliona KM, „RKG – rudnik kamena“ sa jednim zaposlenim je u 2023. godini imalo prihod od 85.000 KM. Jedino preduzeće koje je dobilo „zeleno svjetlo“ za eksploatciju minerala „Mrčevac“, sa takođe jednim zaposlenim, nije imalo prihoda u protekloj godini.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije