U fokusu

Usvojena Rezolucija o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama

U Rezoluciji se navodi da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH oštro osuđuje svaki oblik nasilja nad ženama i uznemiravanja žena i apeluje na nadležne pravosudne organe, da preduzmu hitne mjere u vezi sa procesuiranjem delikata vezanih za nasilje nad ženama (ubistava, tjelesnih povreda, fizičkog i psihičkog zlostavljanja i uznemiravanja).

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je danas usvojio Rezoluciju o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagač poslanici: Jasmin Imamović, Rejhana Dervišević, Saša Magazinović, Albin Muslić i Ermina Salkičević-Dizdarević.

U Rezoluciji se navodi da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH oštro osuđuje svaki oblik nasilja nad ženama i uznemiravanja žena i apeluje na nadležne pravosudne organe, da preduzmu hitne mjere u vezi sa procesuiranjem delikata vezanih za nasilje nad ženama (ubistava, tjelesnih povreda, fizičkog i psihičkog zlostavljanja i uznemiravanja).

Također, Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih organa, da u skladu sa svojim nadležnostima pristupe izradi dokumenata vezanih za definiranje sveobuhvatnog okvira politika i mjera za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama, uznemiravanja žena i nasilja u porodici na način da se u potpunosti implementiraju odredbe Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U Rezoluciji se traži se od Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih organa, da pokrenu kampanju na jačanju svijesti o sprječavanju nasilja nad ženama i uznemiravanja žena kao i o spriječavanju nasilja u porodici.

Također, traži se od Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih organa, da uspostave učinkovitu saradnju sa odgovarajućim nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva aktivnih u borbi protiv nasilja nad ženama i uznemiravanja žena.

Predstavnički dom traži od svih organa i institucija na nivou Bosne i Hercegovine, donošenje etičkih kodeksa ili njihovo usklađivanje sa međunarodnim konvencijama, Ustavom BiH i zakonima, kako bi se i na ovaj način preduprijedio i sankcionirao neprihvatljiv način ponašanja u obliku nasilja, uznemiravanja ili bilo kakve diskriminacije po osnovu spola, naročito prema ženama – navedeno je u Rezoluciji.

Poslanik Safet Kešo (SDA) je kazao da će glasati za ovu rezoluciju iako odavno nije vidio rezoluciju sličnog sadržaja, “a da šalje manje potrebnih poruka”.

– Ne vjerujem da će se na bazi ove rezolucije dogoditi išta značajno, pogotovo išta revolucionarno u sprečavanju ovih trendova nasilja nad ženama koje imamo, na žalost, u BiH u posljednje vrijeme. Sa žaljenjem moram konstatovati da ova rezolucija nema onu potrebnu dimenziju ni oštrine, ni konkretnosti i ne vjerujem da će ona rezultirati efektima kojima bi trebala rezultirati – kazao je Kešo.

Poslanik Midhat Čaušević (SDA) je podsjetio da se od prošle sjednice državnog parlamenta do danas, na žalost, desilo još jedno ubistvo žene, majke koje je počinjeno upravo na temeljima porodičnog nasilja, a usmjereno je isključivo protiv ženske osobe, odnosno protiv žene i majke.

– Danas imamo tekst rezolucije koja će poslati poruku, a u suštini ta poruka neće značiti gotovo ništa. Ono što je mene opredjeljivalo u proteklom periodu i davalo mi nadu da će ova rezolucija zaista imati svoj suštinski smisao, jeste bio upravo član koji je govorio da će se, između ostalog, kroz izmjenu Krivičnog zakona femicid definirati kao posebno krivično djelo i da će to biti poruka ove rezolucije, odnosno poruka države kako i na koji način će se odnositi prema svim onim slučajevima koji budu usmjereni protiv života, a pogotovo protiv života žene i majke – kazao je Čaušević.

Dodao je da danas, kroz ovu rezoluciju apelujemo, preporučujemo sveobuhvatan okvir politika i mjera za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama, tražimo da se pojača kampanja o jačanju svijesti o sprečavanju nasilja nad ženama…

– Zamislite da smo danas kroz ovu rezoluciju poslali poruku svim onim koji hoće i koji imaju u primisli da počine nasilje, da ćemo u što kraćem roku izmijeniti Krivični zakon i kazati da će za svako ovo djelo koje je usmjereno protiv žene, majke, biti predviđena kazna doživotnog zatvora. To bi bila poruka – istaknuo je Čaušević.

Poslanik Mladen Bosić (SDS) je izrazio dozu razočarenja ponuđenom, prečišćenom, rezolucijom, “jer čini mi se da ova rezolucija u sebi nema ništa što će i za milimetar pokrenuti promjenu stanja na ovom polju”.

– Mi ćemo glasati za ovu rezoluciju. Ali ne vidim da ćemo uspjeti bilo šta korisno da uradimo, jer toliko je uopštena i napisana bez ikakve stvarne obaveze za bilo koga, da ona u suštini izražava nemoć ovog parlamenta da riješi, ne samo ovaj problem, nego bilo koji  drugi problem – mišljenja je Bosić.

Poslanica Mira Pekić (PDP) je kazala da, ako išta može da bude kvalitet rezolucije je taj da se ponovo u ovom parlamentu skreće pažnja i ponovo raspravlja o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama.

Istaknula je ovo jedna od važnih tema u parlamentu BiH, te da ovo nije politička tema. Poslanici trebaju da budu podrška svim ovim ženama koje trpe nasilje, “da im budemo podrška i zaštita”.

– To je naša obaveza i naša odgovornost u ovom parlamentu je velika. Politička podrška svim ženama žrtvama nasilja mora biti jasna i nedvosmislena, sa jasnim i preciznim kaznenim odredbama za nasilnike, za ubice, sa jasnim putem kako reagovati na prvi poziv žene. Jer najčešće, nakon te reakcije i tog prvog poziva žene, ako sistem ne odreaguje, žena ćuti i više se ne javlja, a tuku je i dalje. Najvažnije je da se žena ne izgubi negdje u sistemu. Isto tako i taj nasilnik da se ne izgubi negdje u sistemu i da to što je on digao ruku na ženu ili, ne daj Bože, ubio tu ženu, negdje u sistemu postane broj ili slučaj – istaknula je Pekić.

Poručila je da “moramo da sačuvamo svaku ženu”.

Poslanik Jasmin Imamović (SDP BiH) kazao je kako smo svjedoci eskalacije nasilja nad ženama.

– Ono je grozno, poput epidemije. Imate situacije kada su organi sve poduzeli, a nisu mogli spasiti život, ranije zlostavljane, a zatim ubijene žene. Imali smo posljednju situaciju kada je sud osudio, vjerovatno provobitno blago nasilnika, kada je žrtva bila u sigurnoj kući pa onda u sigurnom stanu, a nasilnik je ipak izvršio ubistvo – kazao je Imamović.

Po njegovim riječima, mnogo toga mora da se mijenja u našem društvu.

– Jedna rezolucija u kojoj će biti osuđeno nasilje nad ženama, u kojoj će se tražiti implementacija Istambulske konvencije, ratifikovane 2013. godine koje nije još ovdje implementirana, naš jedinstven stav mogao bi ohrabriti snage u društvu koje su spremne da se ovom velikom društvenom problemu suprotstave – mišljenja je Imamović.

Napominje da rezolucija nije zakon, ona je stav ovog doma.

Kaže da je mogla biti i mnogo bolja, te da je usaglašavana, “ona sadrži osudu, sadrži zahtjeve za hitnim mjerama”.

– Što se tiče izmjene krivičnog zakonodavstva kada je u pitanje propisivanje femicida kao posebnog krivičnog djela, radi se o nadležnosti  entitetskih vlasti, a ne državne – naveo je Imamović.

Poslanik Nenad Grković (Klub poslanika SDS – PDP – Za pravdu i red) je kazao da su u Klubu SDS-a, PDP-a  i Liste za pravdu i red pripremili poslaničku inicijativu u kojoj traže da se smijeni ministar u Vijeću ministara BiH Staša Košarac, “iz razloga što je on jedan od tih nasilnika o kojima cijelo vrijeme ovdje pričamo”.

– Bilo bi licemjerno da ovdje svi osuđujemo to nasilničko ponašanje, a da prvo u našim redovima ne eliminišemo takve ljude. Stoga očekujem od kolega da će na nekoj od narednih sjednica podržati ovu našu inicijativu – kazao je Grković.

Nakon okončane rasprave, poslanici su se izjasnili i usvojili predloženu rezoluciju.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije