Vijesti

Uticaj pravosuđa na korupciju u BiH neadekvatan

Šef Sekcije za vladavinu prava pri Misiji OEBS-a u BiH Mihael Šuc istakao je da je odgovor pravosuđa na korupciju u BiH daleko od adekvatnog, što se posebno odnosi na postupanje u predmetima srednjeg i visokog nivoa korupcije.

“Problemi u upravljanju sudskim postupkom ozbiljno podrivaju efikasnost i efektivnost procesuiranja predmeta korupcije. Primijećena su ozbiljna kašnjenja u većini sudova koji se bave ozbiljnim predmetima korupcije”, istakao je Šuc na onlajn sastanku koji je organizovala Misija OEBS u BiH o temi upravljanja sudskim postupkom u složenim predmetima korupcije.

On smatra da ne samo u BiH, već i širom regije, promjena kulture nekažnjivosti zahtijeva odlučan, nepristrasan i dosljedan odgovor sistema krivičnog pravosuđa, saopšteno je iz OEBS-a u BiH

Današnji sastanak okupio je 25 sudija i tužilaca iz tužilaštava i sudova u BiH, kao i partnere iz međunarodnih organizacija koje sarađuju sa pravosuđem.

Skup je organizovan kao nastavak aktivnosti proisteklih iz izvještaja Misije pod nazivom “Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Druga procjena”.

Cilj sastanka je da učesnici razgovaraju o utvrđenim trendovima i praksama koje ometaju odgovor pravosuđa na korupciju, s posebnim naglaskom na upravljanje sudskim postupkom.

Iskustva i izazove sa kojima se suočavaju tužilaštvo Kantona Sarajevo i Kantonalni sud u Sarajevu, a koji imaju najveći broj predmeta korupcije, predstavile su Sabina Sarajlija, glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva, šef Krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić i sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Sanela Rondić.

Kako bi pružila podršku BiH u borbi protiv korupcije, Misija OEBS-a BiH prati procesuiranje predmeta korupcije od 2017. godine, u okviru projekta pod nazivom “Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima”, koji se realizuje uz podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona pri Ministarstvu spoljnih poslova SAD.

Očekuje se da će treći izvještaj o rezultatima praćenja predmeta korupcije pred sudovima u BiH biti predstavljen do kraja ove godine, dodaje se u saopštenju.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije