Građanski aktivizam

Utvrđena nelegalna eksploatacija šljunka kod Pavlović mosta

Ovim su potvrđene sumnje iz prijave neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj“.

“Na lokalitetu “Pavlovića most”, na području Grada Bijeljina, trenutno nema aktivnog ugovora, a samim tim ni izdatog Rješenja o vodnoj saglasnosti” – odgovoreno je drinskim aktivistima iz Javne ustanove “Vode Srpske”, na njihovu prijavu sa sumnjama u nelegalni iskop i prodaju šljunka.

“Vode” su u odgovoru navele i da su o aktivnostima na predmetnom lokalitetu obavijestili i Republičku upravu za inspekcijske poslove, koja će preduzeti daljne radnje na utvrđivanju okolnosti u ovom slučaju i mjere iz svoje nadležnosti.

Ovim su potvrđene sumnje iz prijave NGG „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj“, koji su nadležnima prenijeli tvrdnje ribara da se kod Pavlović mosta vrši intenzivni iskop šljunka iz vodotoka Drine, te da šljunkari pored toga otkrivaju nove parcele na poljoprivrednom zemljištu i nakon deponovanja odvoze šljunak ili ga neskriveno nude na prodaju na ovoj lokaciji.

„Najčešće smo „lovili“ kamione preduzeća „Taras“, iz Ugljevika, protiv kojeg su vođeni postupci za nezakonite radnje, ali tražili provjeru i za preduzeća „Žićo“, „Jović“, „Savić“ i za još neka. Međutim, ništa od toga nije imalo efekta, jer smo od inspektora dobijali objašnjenja da ih nisu zatekli na djelu, te da šljunkari najvjerovatnije imaju svoje kanale da ih obavještavaju o dolasku naših inspektora“.

Problem za ovaj lokalitet je i što se radi o graničnom području sa Republikom Srbijom, te da po informacijama koje su dobili aktivisti iz Gradske uprave Bijeljina, postoje ugovori Voda Republike Srbije i JU “Vode Srpske” o mogućnosti eksploatacije šljunka preduzeća iz BiH i Srbije, pa je teško i iskontrolisati zakonitost i nadležnost inspekcije  na ovom lokalitetu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije