Podsjećanja

VI 2022.: Pod pritiskom javnosti Termoelektrana odustala od planova da izletište pretvori u odlagalište šljake i pepela

U rubrici Podsjećanja i tekst iz juna 2022. o jednom od pozitivnih epiloga građanskog aktivizma: Termoelektrana Tuzla je odustala od namjere da na prostoru jezera Kop, koje se nalazi na području tuzlanske mjesne zajednice Šićki Brod, pravi novo odlagalište šljake i pepela.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, na adrese gradova Tuzla i Lukavac, te udruženja građana “Eko-sport” iz tuzlanske mjesne zajednice Šićki Brod i Aarhus centra u BiH, ovih dana dostavilo odgovore Elektroprivrede BiH – podružnica Termoelektrana Tuzla, na njihove primjedbe i komentare, koje su izrazili povodom Zahtjeva za obnovu okolišne dozvole pogona i postrojenja TE Tuzla.

Javno preduzeće je, naime, upozoreno da “ako se budu provodile pripremne aktivnosti za izgradnju deponije na površinskom kopu Šićki Brod, to bi predstavljalo kršenje zakona”. I zatraženo je da iz plana investicionih ulaganja briše izgradnja deponije šljake i pepela na ovoj lokaciji.

Radi se o bivšem površinskom kopu, koji je, nakon gašenja pretvoren u zelenu površinu sa jezerom i koju stanovnici ovog kraja koriste kao izletište. A koji Termoelektrana, već godinama, označava kao najbolju lokaciju za svoje novo odlagalište šljake i pepela, što bi taj prostor, koji su građani, pa i administracije dva pomenuta grada, vidjeli kao potencijal za razvoj turizma, nepovratno uništilo, a zelenu oazu pretvorilo u još jedan izvor zagađenja.

Još od 2001. godine lokalne zajednice su jasno dale do znanja Elektroprivredi, kantonalnim i federalnim vlastima da neće dozvoliti da se u “njihovom dvorištu” odlaže šljaka. (Foto: FB)

“Ovo jezero je neprocjenjive vrijednosti za širu zajednicu, ali i za BiH zbog kvaliteta vode i ne male akumulacije vode koja je po analizama Rudarskog instituta iz Tuzle između I i II klase vode. Ono što je veoma važno napomenuti jeste da oko jezera postoje izvori pitke vode koju svakodnevno građani cijelog kantona koriste. Sve te vode su izuzetno kvalitetne”, upozorio je Senad Isaković iz Udruženja “Eko-sport” iz Šićkog Broda.

“Grad Tuzla je svojim Prostorim planom jasno dao do znanja šta tu želi. Do 2030. tu želimo formirati rekreacioni centar. Smatramo da je u Tuzli toliko šljačišta koja nisu dovedena do konačne rekultivacije, tako da već imamo preveliki broj zagađivača.” izjavili su svojevremeno iz Odjeljanja za izradnu planske dokumentacije u Zavodu za urbanizam Grada Tuzla.

Šljaka koja nastaje sagorijevanjem uglja miješa se sa vodom i kroz cijevi transportuje na deponiju. Tu se stvara otvorena površina mulja i blata. (Foto: CIN)

Ova namjera Elektroprivrede naišla je, svojevremeno, i na žestoku reakciju ovdašnjeg stanovništva i ekoloških udruženja, uključujući i organizovanje protestnih skupova.

Sa protesta u Šićkom Brodu, 17.05.2019. (Foto: Klix)

Na skupu u maju 2019. Denis Žiško iz tuzlanskog Centra za ekologiju i energiju je upozorio:

“Glupost je da se odlagališta šljake lociraju u neposrednoj blizini naseljenih mjesta, posebno na način na koji se radi ovdje, odnosno bez propisnog kontrolisanja, dizanja prašine, sprječavanja prodiranja procjednih voda u podzemne i bez trovanja podzemnih voda i građana koji žive u okolini. Oni su imali tri odlagališta koja su locirali u naseljima i rezultate toga već imamo – ljudi u Divkovićima, Planama, Šićkom Brodu i Bukinju već 50 godina trpe odlagalište u svom dvorištu. Ukoliko bi došlo do formiranja deponije jezero Šićki Brod bi postalo otrovna bara i u njemu više ne bi bilo živog svijeta. Prosto rečeno, to je smrt za ljude i okoliš”, naveo je Žiško.

A mediji su pisali da su ranije izgrađene deponije šljake i pepela rezultirale iseljavanjem stanovništva iz naselja u njihovoj blizini, uz veliki porast oboljenja koja se povezuju s teškim metalima koji su prisutni u odlagalištima.

Stručnjaci su pronašli visoku koncentraciju nikla, kroma, arsena i drugih po život opasnih metala u vodi, zraku i zemljištu na šljakištima i u njihovoj blizini. (Foto: CIN)

Uglavnom, u dostavljenom odgovoru, nasuprot ovdašnjoj preovlađujućoj praksi, investitor je prihvatio upućene mu primjedbe i naveo da – “odustaje od investicionih aktivnosti za tehničku rekultivaciju površina PK Šićki Brod na kojima je završena eksploatacija uglja, produktima procesa iz TE Tuzla”.

“Elektroprivreda BiH je u suštini prihvatila naše pritužbe i u novoj okolišnoj dozvoli, prema Ministarstvu okoliša FBiH, neće biti te lokacije”, zaključio je Senad Isaković.

No, “živi bili, pa vidjeli”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije