Podsjećanja

VI 2023. – TI BiH na konferenciji u Berlinu: „Da bismo BiH oslobodili od negativnog uticaja političkih elita, moramo djelovati prema ključnim žarištima korupcije“

Sa 14 prioriteta za članstvo Bosne i Hercegovine u EU u ovoj zemlji bave se isključivo nevladine organizacije i naši prijatelji u inozemstvu, dok vlast, prikrivajući svoju nesposobnost i teške posljedice svoje vladavine po građane ove zemlje, nastavljaja sa svojim destruktivnim djelovanjem, ne radeći praktično ništa na ispunjavanju tih uslova. Na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji „Nova vlada, novi reformski napori?“, u Berlinu, diskutovalo se o idejama za podršku reformskim procesima u BiH, jačanju uloge civilnog društva i ubrzanju integracije u EU. Uzimajući u obzir trenutno političko i društveno stanje u zemlji, kao što su zarobljenost institucionalnog aparata, sve raširenija korupcija i jačanje etničkih tenzija od strane neodgovornih, na vlastite interese koncentrisanih, političkih lidera, konferencija je postavila ključna pitanja o tome kako prevazići strukturne probleme i institucionalnu inerciju koja koči napredak BiH na putu ka evropskim integracijama. TI BiH, čiji su predstavnici prisustvovali ovoj konferenciji, na svojoj je web stranici objavio kratku informaciju o njoj, koju, u nastavku, prenosimo u cjelosti. (U rubrici Podsjećanja portala Antikorupcija, tekst iz juna 2023.)

Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora Transparency International u Bosni i Hercegovini učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Nova vlada, novi reformski napori?“ (New Government, New Reform Efforts?) koja se održala 26. juna u Berlinu u organizaciji Aspen Instituta iz Berlina u saradnji sa Asocijacijom Jugoistočna Evropa (Südosteuropa-Gesellschaft), uz podršku Njemačkog saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Cilj konferencije je razmjena prijedloga i diskusija o konkretnim idejama za podršku reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, jačanju uloge civilnog društva i ubrzanju integracije u EU. Uzimajući u obzir trenutno političko i društveno stanje u Bosni i Hercegovini, kao što su zarobljenost institucionalnog aparata, sve raširenija korupcija i jačanje etničkih tenzija od strane političkih lidera u zemlji, konferencija je postavila ključna pitanja o tome kako prevazići strukturne probleme i institucionalnu inerciju koja koči napredak BiH na putu ka evropskim integracijama.

Jedna od glavnih poruka konferencije bila je potreba za transparentnošću u radu institucija i jačanje vladavine prava. Srđan Blagovčanin je, u svom obraćanju na jednoj od diskusija, istakao da su integritetodgovornost i transparentnost ključni elementi u izgradnji povjerenja između građana i institucija, te naglasio važnost slobode medija i njihovu ulogu u otkrivanju korupcije i nepotizma.

Tom prilikom je predstavio rješenja koja TI BiH nudi u sklopu „Agende dobrog upravljanja 2025“ koji se bave ključnim pitanjima iz 14 prioriteta za članstvo Bosne i Hercegovine u EU.

„Da bismo BiH oslobodili od negativnog uticaja političkih elita, moramo djelovati prema ključnim žarištima korupcije“ rekao je Blagovčanin, te dodao: „Reforme o kojima pričamo se moraju kretati u pravcu racionalizacije i depolitizacije javne uprave, centralizacije javnih nabavki, uvođenja obaveznog glasanje i demokratizacije političkih stranaka, te uvođenja procedure sveobuhvatne kontrole nosilaca pravosudnih funkcija – vettinga.“

Poseban naglasak je stavljen na ulogu Evropske unije u procesu integracije Bosne i Hercegovine kao i o važnosti političke volje i konkretnih koraka koji su potrebni kako bi se zemlja približila članstvu u EU. Istaknuta je podrška Njemačke, kao dugogodišnjeg partnera BiH, reformama i integraciji uz obećanje stručne i finansijske podrške u ostvarivanju ovih ciljeva.

Anna Lührmann, državna ministrica za Evropu i klimu u Ministarstvu vanjskih poslova SR Njemačke, je na otvaranju konferencije naglasila kako je EU integracija Bosne i Hercegovine prioritet ne samo Vlade Njemačke već i nje lično „Bosna i Hercegovina pripada Evropskoj uniji. Oko toga se svi slažemo, a pitanje je sada pripremiti BiH za pristupanje EU.“ dodala je ministarka Lührmann.

Konferencija je okupila istaknute stručnjake, predstavnike civilnog društva, medija, predstavnike akademske zajednice i institucija koji su raspravljali o ključnim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava u svom reformskom procesu i putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

TIBiH ostaje posvećen radu na otkrivanju i suzbijanju korupcije, promovisanju transparentnosti i jačanju institucija a konferencija je dodatno osnažila ovaj cilj, pružajući priliku za promociju mjera i prijedloga koje TI BiH predlaže u pravcu rješavanje ključnih problema iz 14 prioriteta postavljenih pred BiH na putu ka EU.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije