Komentari i analize

Onečišćenje rijeke Blihe. Mještani čekaju reakciju institucija.

Mještani tvrde i da koncesionar ne vodi računa ni o uglju koji deponuju na više deponija, da dolazi do zapaljenja uglja i onečišćenja vazduha u blizini kuća.

Mještani podgrmečkih sela u blizini Sanskog Mosta i dalje tvrde da otpadne i onečišćene oborinske vode sa površinskog kopa mrkog uglja Zlauša u vlasništvu firme Lager d.o.o. iz Posušja zagađuju rijeku Blihu. Tvrdnje potkrepljuju video snimkom na kojem se, kako tvrde mještani, vidi otpadna voda sa površinskog kopa koja se ulijeva u rijeku Blihu.

Mještani tvrde da imaju ogroman problem sa firmom Lager koja ima koncesiju za kopanje mrkog uglja sa kopa Zlauša. Koncesionar ne vodi računa o privatnom zemljištu koje je uzurpirao i uništava ga, tvrde naši sagovornici iz ovih sela u blizini Sanskog Mosta. Pojašnjavaju da se otpadna voda ulijeva u potok Oborak koji se ulijeva u rijeku Blihu.

“Ne očekujemo od nadležnih organa ništa jer oni ni do sada nisu ništa uradili, ni opština takođe nije reagovala. Inspekcija izađe na teren, snimi stanje, napravi izvještaj i na kraju ništa. Oni takođe zagađuju i rijeku Blihu tako što otpadne vode iz rudnika pumpaju u rijeku. Tako da rijeka Bliha bude zagađena sve do mjesta gdje se ulijeva u Sanu. Dešavalo se i da ribe uginu jer je ta voda previše zagađena. Na jednom mjestu su čak jalovinu iskipali u rijeku Blihu tako da je rijeka bila zatrpana pedesetak metara te se izlijevala u okolne bare i niko o tome ne vodi računa. Inspekcija nešto piše a taj zatrpani dio niko ne spominje,” kaže za Gerila info Samir Velić koji živi u blizini površinskog kopa Zlauša.

Mještani tvrde i da koncesionar ne vodi računa ni o uglju koji deponuju na više deponija, da dolazi do zapaljenja uglja i onečišćenja vazduha u blizini kuća.

Deponija na kojoj, prema tvrdnjama mještana, gori ugalj

Koncesionar, kompanija Lager d.o.o iz Posušja, nije odgovorio na naša pitanja u vezi sa tvrdnjama mještana podgrmečkih sela ali i rješenja opštinske inspekcije iz Sanskog Mosta koja je utvrdila da dolazi do zagađanje rijeke Blihe. U opštinskoj inspekciji, međutim, tvrde i da oni nisu nadležni za dalje postupanje pa su slučaj predstavili Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. U ovoj upravi su nam prije nekoliko dana rekli da su upoznati sa prijavama i da će nadležni inspektor uskoro da ode na teren u Sanski Most. Pravdaju se i time da su desetkovani i zauzeti poslovima kontrolisanja poštovanja mjera u borbi protiv pandemije.

Vodopad Blihe, foto Gerila info

“Zbog nenadležnosti Službe za inspekcijske poslove po ovom pitanju ova služba je dana 10.11. 2020. godine proslijedila predmet na nadležno postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. S obzirom da do dana sastavljanja ove obavijesti Federalna uprava za inspekcijske poslove, prema našim saznanjima, nije izvršila inspekcijsku kontrolu kod subjekta nadzora “Lager d.o.o. produžnica Sanski Most” a u međuvremenu su se desila nova onečišćenja rijeke Blihe, isnpektori ove službe  izlazili su na teren i o navedenom slučaju na rijeci Blihi sačinili službene zabilješke i fotosnimke koji su takođe proslijeđeni nadležnoj federalnoj inspekciji na postupanje,” piše u saopštenju lokalne inspekcije iz Sanskog Mosta.

O načinu na koji je kompanija u vlasništvu biznismena Milenka Bašića dobila koncesiju na površinskom kopu Zlauša nedavno je pisao portal Info radar a o poslovima ovog hrvatskog državljanina pisali su i hrvatski mediji. Bašić je u junu ove godine lišen slobode u BiH po interpolovoj potjernici za aferu Vjetroelektarne u Hrvatskoj zbog koje je u toj zemlji uhapšeno trinaest lica. Nezvanično, trebalo bi da bude isporučen toj državi.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije