Regija i svijet

VIRTUALNA INTOSAI KONFERENCIJA O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE U KRIZNIM VREMENIMA

Vrhovna revizorska institucija Ujedinjenih Arapskih Emirata održala je 9. decembra 2020. virtualnu konferenciju na temu od posebne važnosti u ovim vremenima obilježenim COVID-19 i ekonomskim izazovima pandemije: „Izazovi i pristupi za sprečavanje izbijanja korupcije za vrijeme krize “.

Ovaj događaj upriličen je povodom uspostavljanja “INTOSAI globalnog ekspertskog tima”.

Globalni ekspertski tim Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) dobio je zadatak da provede Memorandum o razumijevanju  potpisan između INTOSAI-a i UNODC-a (Ured Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal) 2019.

U Memorandum o razumijevanju INTOSAI i UNODC se obvezuju na suradnju u provedbi Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC).

Virtualnoj konferenciji prisustvovalo je više od 260 predstavnika VRI, tijela za borbu protiv korupcije i UNODC-a. Na osnovu praktičnih iskustava i primjera, govornici su istakli da svojom pojačanom saradnjom vrhovne revizorske institucije i organi za borbu protiv korupcije mogu dati suštinski doprinos borbi protiv korupcije, koja je posebno značajna u kriznim vremenima.

Generalna sekretarka INTOSAI-a Margit Kraker ukazala je na središnji značaj borbe protiv korupcije u okviru INTOSAI-a i naglasila priliku za stvaranje važnih sinergija kroz praktičnu saradnju INTOSAI globalne ekspertske grupe sa antikorupcijskim vlastima.

Ured za reviziju institucija BiH nije učestvovao u radu ove konferencije jer je poziv za učešće dobio neposredno prije njenog početka. S obzirom na značaj teme, pogotovo za zemlju sa tako rasprostranjenom korupcijom, možemo samo da konstatujemo da je šteta. Ali iz Ureda su nam saopštili da su zatražili zaključke konferencije i prateće materijale, kako bi se bar na taj način upoznali sa sadržajem ove konferencije.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije