Građanski aktivizam

Vjerovali ili ne: Građanski aktivisti, razgovorom sa predstavnicima preduzeća odgovornim za ugrožavanje rijeke i štetu počinjenu u njenoj okolini, riješili problem, bez uplitanja politike i sudova

No, u priči nema političara, a po svemu sudeći ni kriminalnih ili koruptivnih radnji u pozadini, pa ju se, valjda, zato i moglo riješiti bez ikakvih problema.

Izvođač radova i preduzeće koje mu je radove povjerilo, nakon što su zatečeni u zabranjenom načinu izvršenja tog posla, koje je ugrozilo lokalnu rječicu i stvorilo određenu štetu na njenom priobalju, sastali su se sa predstavnicima građana i ekološkim udruženjima i obećali da će štetu otkloniti, a da se takav problem više nikad neće ponoviti.

Vijest je to koju bi građani s ovih područja, ako je ne bi tretirali kao utopijsku bajku za odrasle, eventualno smjestili u Švedsku ili tako neku zemlju poznatu po pristojnosti i građanskoj odgovornosti svojih stanovnika, koji žive u pravnoj državi ali im ne trebaju za sve sudovi, nego se o nekim stvarima mogu dogovoriti jer je naprosto i problem jasan a uzrok očit, kao i rješenje za poštene i pristojne ljude.

No, priča s početka teksta nije ni bajka a nije ni vijest iz nordijskih krajeva. Nego, vjerovali ili ne, informacija iz Bosne i Hercegovine.

Naime, aktivisti ekološkog pokreta “Neretvica – Pusti me da tečem”, ovih su dana otkrili da je u šumskom odjeljenju 69 privredne jedinice „Neretvica“, preduzeća Šumarstvo „Prenj“ d.d., u opštini Konjic, u neposrednoj blizini lovačkog doma u Dubokom potoku, izvršeno strogo zabranjeno privlačenje šumskih drvnih sortimenata preko vodotoka (Neretvice), korištenjem šumskih traktora Timberjack. Odnosno da na desnoj obali nije formirano odgovarajuće šumsko stovarište, kako je to bilo predviđeno Projektom za izvođenje.

Iz pokreta su promptno reagovali, javno osudili pomenute radnje, zahtjevali njihovo zaustavljanje, te, održavanje hitnog sastanka između predstavnika pokreta „Neretvica – Pusti me da tečem“, rukovodstva Šumarstva „Prenj“ i predstavnika izvođača radova firme “Šahić” d.o.o, a sve s ciljem postizanja dogovora koji će zadovoljiti sve uključene strane.

I onda se u zemlji u kojoj oni koji je vode nikad ne priznaju svoje greške i odgovornost, pa ignorišu čak i sudske presude, a građane i njihova udruženja, umjesto sa poštovanjem, tretiraju sa prezirom, neprikrivenim neprijateljstvom i optužbama (recimo da su strani agenti), te ih na svaki način pokušavaju ušutkati, desi svojevrsno čudo.

Oba prozvana preduzeća se odazovu pozivu na razgovor, i to na najvišem nivou – iz Šumarstva “Prenj” dođu generalni i tehnički direktor, a iz firme izvođača radova njen vlasnik – te, saslušaju aktiviste i predstavnike građana sa poštovanjem, priznaju svoju grešku i obećaju je otkloniti, odnosno sanirati nastalu štetu.

Predstavnicima pokreta “Neretvica – Pusti me da tečem”, ostalo je samo da, nakon sastanka, javno izraze svoje zadovoljstvo postignutim:

“Sastanak je bio konstruktivan i prihvaćeni su svi naši zahtjevi, uz napomenu da se više nikada ne ponovi ugrožavanje rijeke, vučom balvana preko korita rijeke”.

Dogovorena je i sanacija terena kod Lovačkog doma u Dubokom potoku, kao i sanacija puta od Kragulje do Lovačkog doma.

I tako je, sa malo osjećaja društvene odgovornosti, poštovanja i poštenja, te, pristojnosti, izbjegnuto višegodišnje maltretiranje po sudovima,

No, u priči nema političara, a po svemu sudeći ni kriminalnih ili koruptivnih radnji u pozadini, pa ju se, valjda, zato i moglo riješiti bez ikakvih problema.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije