U fokusu

Vlasnik Lagera, na sjednici OV Sanski most – umjesto izvinjenja i ponude nadoknade štete ugroženim građanima, te prijedloga rješenja za evidentni problem nastao djelovanjem njegovog rudnika – sebe proglasio žrtvom terorizma

Prvi koji je reagovao na izlaganje vlasnika Lagera bio je načelnik Općine Sanski Most Faris Hasanbegović koji je istakao da u Sanskom Mostu nema terorista i da tvrdnja vlasnika Lagera nema nikakvo utemeljenje. Pored toga, istakao je da je ovo vrlo ozbiljna tema i da stanje na terenu uopće nije dobro. Ono što muči lokalnu vlast u Sanskom Mostu je šteta koja se nanosi na tom prostoru i nezadovoljstvo građana koje je sve veće i veće. Načelnik je naveo da je razgovarao sa mještanima i da se oni bune, nervozni su i zabrinuti za svoju sigurnost i imovinu - u nekoliko slučajeva je došlo do pucanja kuća. A uništava se i priroda, vodopad Blihe je zamućen – a on je najveća atrakcija Sanskog Mosta kojeg na godišnjem nivou posjeti 50.000 turista, što direktno utiče i na privredu ove Općine, te male lokalne biznise. Naglasio je da jedan privatni rudnik ne može biti javni interes, te, da je prošlo vrijeme kada se oduzimala privatna imovina mještana radi interesa jedne privatne firme.

Situacija u Sanskom Mostu na potezu Zlauše – Fajtovci – Gornji Kamengrad postaje alarmantna, zbog rada rudnika mrkog uglja kojim od 2015. godine upravlja firma Lager iz Posušja. U posljednjih nekoliko mjeseci iskopavanja na ovom području se vrše velikom brzinom što direktno pogađa lokalno stanovništvo. Mještani strahuju za svoju imovinu i sigurnost a situacija je najteža u selu Bašići koji su doslovno odsječeni ovim iskopavanjima i skoro je postalo nemoguće proći lokalnom cestom koja je uništena, a mještani su je početi zvati „Put smrti“.

Iskopavanje uglja na ovom području je od ranije praćeno različitim aferama počevši od same privatizacije firme RMU Kamengrad koja je ranije upravljala ovim rudnikom te prenosom koncesije i prava na eksploataciju na firmu Lager 2015. godine koju je potpisao nekadašnji ministar energije i rudarstva FBiH Nermin Džindić. Čak je  i Vrhovni sud FBiH presudom iz 2022. godine utvrdio da prilikom prenosa prava na ekspolataciju na ovom području nije pravilno primjenjen Zakon o rudarstvu FBiH te je slučaj vratio Federalnom ministarstvu energije i rudarstva na ponovno postupanje. Pored toga, upitno je kako rudnik radi bez okolinske dozvole a ekološki aktivisti su zabrinuti zbog uništavanja prirode i očiglednog zamućenja rijeke Blihe i opasnosti po simbol ovog kraja – vodopad Blihe.

Zbog svih problema sa kojima se mještani ovog područja susreću, građanska inicijativa „Život na uglju“ je u oktobru predala peticiju, koju je potpisalo preko 800 građana, zajedno za Inicijativom Općinskom vijeću Sanski Most od kojeg je zatražena hitna reakciju po ovom pitanju. Općinsko vijeće je kao informaciju uvrstilo ovu Inicijativu na dnevni red 28. redovne sjednice OV koja je održana 28.11.2023. godine.

Na pomenutoj sjednici su građani Sanskog Mosta po prvi put mogli čuti i vlasnika firme Lager, Miljenka Bašića, koji se imao priliku obratiti vijećnicima ali i građanima. Iako je sjednica do ove tačke protekla u pozitivnoj atmosferi i konstruktivnoj diskusiji po svim tačkama o kojima se raspravljalo ranije, kada je ova tačka došla na dnevni red, amosfera se promijenila. Tome je najviše doprinijelo obraćanje vlasnika Lagera koji je istakao kako njegova firma radi po zakonu i da nema nikakvih problema na terenu te da je ovaj rudnik proglašen kao javni interes. Rekao je kako on ima fer i korektan odnos sa građanima Sanskog Mosta i da se protiv njega buni 5-6 pojedinaca koji imaju lični interes. Čak je otišao tako daleko pa je zaključio da je on najveća žrtva u ovoj priči, jer se nad njim vrši terorizam, prijeti mu se smrću i uništavaju mašine na terenu. Spomenuo je i to da mu je nedavno jedna od mašina zapaljena, iako je vještačenje pokazalo da se radilo o samozapaljenu iste.

Prvi koji je reagovao na ovo izlaganje vlasnika Lagera bio je načelnik Općine Sanski Most Faris Hasanbegović koji je istakao da u Sanskom Mostu nema terorista i da tvrdnja vlasnika Lagera nema nikakvo utemeljenje. Pored toga, istakao je da je ovo vrlo ozbiljna tema i da stanje na terenu uopće nije dobro. Ono što muči lokalnu vlast u Sanskom Mostu je šteta koja se nanosi na tom prostoru i nezadovoljstvo građana koje je sve veće i veće. Načelnik je istakao da je razgovarao sa mještanima i da se oni bune, nervozni su i zabrinuti za svoju sigurnost i imovinu – u nekoliko slučajeva je došlo do pucanja kuća. A uništava se i priroda, vodopad Blihe je zamućen – a on je najveća atrakcija Sanskog Mosta kojeg na godišnjem nivou posjeti 50.000 turista što direktno utiče i na privredu ove Općine, te, male lokalne biznise. Naglasio je da jedan privatni rudnik ne može biti javni interes te da je prošlo vrijeme kada se oduzimala privatna imovina mještana radi interesa jedne privatne firme. Iz njegovog izlaganja bilo je jasno da problem postoji i da se o njemu mora razgovarati i naći rješenje čim prije.

Nakon njega obratili su se predstavnici klubova vijećnika koji su se složili sa ranijim izlaganjem načelnika te istakli da je ovo jedan od gorućih problema u Sanskom Mostu i da se mora pronaći rješenje kako bi firma Lager vratila poslovanje u okvir zakona a na način da ne ugrožava imovinu i sigurnost mještana. Ponovili su da niko nema ništa protiv Lagera ali interes građana se mora zaštiti. Pored toga, zatražili su od vlasnika Lagera da se javno izvini građanima Sanskog Mosta jer ih je nazvao teroristima što je ovaj kasnije i učinio pravdajući se da nije mislio generalno na sve ljude, sa kojima nema problem, nego na pojedince. Vijećnici su istakli i to da niko nema razloga da se osjeća ugroženo i da se plaši boraviti u Sanskom Mostu, pa ni sam investitor.

Kao zaključak ove tačke određeno je održavanje posebne tematske sjednice na kojoj će se raspravljati samo o ovom problemu a na koji će biti pozvani predstavnici svih zainteresovanih strana, investitora, građana, drugih organizacija ali i predstavnici kantonalnih i federalnih vlasti koji se moraju uključiti u rješavanje ovog problema. Tematska sjednica će se održati u periodu između 18. i 22. decembra ove godine. Na ovaj način je ispunjen jedan od zahtjev građanske inicijative „Život na uglju“ koji su zatražili putem peticije i upućene inicijative da se organizuje posebna tematska sjednica.

Iz građanske incijative „Život na uglju“ su nakon sjednice kratko prokomentarisali:

„O tome šta je vlasnik Lagera izrekao kao gost na sjednici Općinskog vijeća danas se prepričava na području cijele općine, a i šire. U čudu, ljudi govore kako ne znaju kada su za govornicom Općinskog vijeća, a i šire, čuli takve izgovorene riječi i uvrede. Uvrede koje je imenovani iznio prema njemu suprostavljenim građanima i o njegovom tretmanu na području Sanskog Mosta, odraz su velike bahatosti, arogancije i primitivizma. Imenovani je sam sebe otvoreno predstavio onakvim kakav jeste, te, time opravdao zabrinutost građana ponašanjem i postupcima istog i kod vršenja eksploatacije uglja.“

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije