Građanski aktivizam

Zahvaljujući i prijavama i stalnom pritisku aktivista, policija smanjila bahatost šljunkara – loptica prebačena tužilaštvu

Nelegalnim šljunkarenjem devastirano korito i priobalje rijeke Bosne (Foto: Creativo)
Ovo bi trebalo značiti da je PU Doboj satjerala u “mišiju rupu” šljunkare i u znatnoj mjeri suzbila nelegalnu eksploataciju minerala iz korita i na poljoprivrednom i drugom zemljištu od Doboja do Šamca uz rijeku Bosnu. Međutim, mi znamo da to nije baš tako. Smatramo da je policija zaista učinila dosta više unazad dvije godine da se učestalim kontrolama šljunkari ne ponašaju komotno kao ranije, već su oprezniji i znamo da su svoj nelegalni rad prebacili u dane vikenda, noću i u ranim jutarnjim satima, kada su otežane kontrole policije na terenu” – reakcija je iz neformalne grupe građana “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”.

Za nezakonite radnje u oblasti nelegalne eksploatacije šljunka u Doboju, Tesliću, Derventi, Modriči, Petrovu, Brodu i Stanarima je u protekloj godini podneseno ukupno sedam izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv osam lica za ukupno 13 krivičnih djela.

Odjeljenje za privredni kriminalitet Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Doboj, zajedno sa policijskim stanicama ove Uprave, postupajući po operativnim saznanjima, samoincijativno i u saradnji sa inspekcijskim organima, te, po zahtjevima i naredbama Okružnog javnog tužilaštva Doboj, kao i zaprimljenim prijavama, u predmetima nezakonite eksploatacije šljunka i pijeska, nadležnim tužilaštvima podnijeli su izvještaje za sedam krivičnih djela sa kvalifikacijom „Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja“.Još tri krivična djela odnose se za „Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju“, te po jedno krivično djelo za „Neuplaćivanje poreza po odbitku“, „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ i „Povreda obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje“.

Ove podatke za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine od PU Doboj tražili su i dobili aktivisti NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”, a dodatno su obezbijeđeni i podaci da je u tim krivičnim djelima utvrđena protivpravna imovinska korist za pravna lica koje vrše nezakonitu eksploataciju šljuka i pijeska u ukupnom iznosu od 1.022.263,25 KM. Takođe, da je utvrđeno da je učinjena šteta po budžet grada Doboj 62.413,69 KM i za budžet Republike Srpske 32.363,42 KM, odnosno ukupna je meterijana šteta po budžete od 94.777,11 KM.

“Dobili smo podatke i da su policijski službenici u ovoj oblasti nezakonitih radnji u privrednom poslovanju podnijeli još 12 Izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama, kao i da je u toku rad, provjere i prikupljanje dokaza u još  jednom predmetu eksploatacije šljunka. Ovo bi trebalo značiti da je PU Doboj satjerala u “mišiju rupu” šljunkare i u znatnoj mjeri suzbila nelegalnu eksploataciju minerala iz korita i na poljoprivrednom i drugom zemljištu od Doboja do Šamca uz rijeku Bosnu. Međutim, mi znamo da to nije baš tako. Smatramo da je policija zaista učinila dosta više unazad dvije godine da se učestalim kontrolama šljunkari ne ponašaju komotno kao ranije, već su oprezniji i znamo da su svoj nelegalni rad prebacili u dane vikenda, noću i u ranim jutarnjim satima, kada su otežane kontrole policije na terenu” – reakcija je iz NGG.

Aktivisti kažu da će tek analizirati dobijene podatke iz ove regionalne PU i, po dodatno obezbijeđenim, iznijeti svoj stav po ovom pitanju.

“Mislimo da već sada možemo reći da se problem “seli” u Tužilaštvo, jer po izvještaju policije da su podnijeli izvještaje o počinjenim krivičnim djelima znači da su oni dostavljeni upravo Okružnom javnom tužilaštvu Doboj. Sredinom ovog mjeseca smo poslali upit o postupanjima, podignutim optužnicama i pokrenutim sudskim postupcima i OJT Doboj, pa ćemo po dobijanju uporedbom i tih podataka izvući konačne zaključke i nastavkom aktivnosti apostrofirati koji su ključni problemi kada je u pitanju nelegalna eksploatacija šljunka. Posljedice znamo, one su devastirana korita rijeka i priobalja, a one najdirektnije su stalna opasnost od poplava, koja je i dalje itekako prisutna na prostoru cijele RS, odnosno u svim vodotocima” – kažu iz NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije