Građanski aktivizam

Zaključci TI konferencije: Značajna pogoršanja zakonskog okvira, pad ocjena integriteta ključnih institucija, dominacija stranaka nad sve tri navodno nezavisne grane vlasti, ozbiljno nazadovanje u oblasti upravljanja javnim preduzećima, slobode medija i civilnog društva

''Agencije za borbu protiv korupcije, mediji, civilno društvo i privatni sektor, sistematski su oslabljeni, potisnuti na margine a svi ovi faktori zajedno, uključujući i slabe institucije koje su analizirane u sklopu ove procjene, doprinijeli su najvećem odlivu mozgova iz jedne evropske zemlje, što će nepovoljno uticati na budućnost BiH u nekoliko narednih generacija.'', rečeno je danas, 23.04., na konferenciji, u organizaciji TI BiH, na kojoj je predstavljena studija nacionalnog integriteta za 2023. Ovim povodom objavljeno saopštenje Transparency Internationala, prenosimo u cjelosti.

U posljednjih osam godina Bosna i Hercegovina zabilježila je pad integriteta u ključnim oblastima koje su važne za suzbijanje korupcije, pokazala je Studija nacionalnog integriteta (NIS) koju je danas u Sarajevu predstavio Transparency International u BiH (TI BIH). Ocjene integriteta ključnih institucija poput APIK-a su između 2015. i 2023. opale dok je najveće nazadovanje zabilježeno u oblasti upravljanja javnim preduzećima, slobode medija i civilnog društva zbog sve češćih nastojanja vlasti da suzbiju javnu kritiku.

Većina preporuka iz prethodnog NIS-a koje se odnose na stanje u ključnim sektorima poput rada pravosuđa, procesuiranja korupcije, javnog sektora, izborne administracije ili revizorskih institucija nije ispunjena a zabilježena su i značajna pogoršanja kako u zakonskom okviru tako i u primjeni.

NIS daje dubinsku analizu svih društvenih stubova i uočava prostor i mjesto gdje je potrebna hitna promjena. Tri glavne i navodno nezavisne grane vlasti: zakonodavna, izvršna i pravosudna – podložne su snažnoj dominaciji drugog stuba, političkih stranaka. Primjetna je kontinuirano čvrsta kontrola političkih stranaka nad institucijama i vrlo rigidna kontrola zapošljavanja kadrova“ kazao je na otvaranju konferencije Srđan Blagovčanin, predsjedavajući upravnog odbora TI BiH.

BiH je u nizu međunarodnih izvještaja označena kao zarobljena država gdje su ključne institucije pod kontrolom vladajućih elita, a ono malo preostalih nezavisnih i kritičnih glasova ućutkano je stavljanjem tih institucija pod  stranačku kontrolu. Posebno zabrinjavaju poslednji napadi na izbornu administraciju i kompletan izborni sistem zemlje.

Podrška Švedske u osiguravanju slobodnih i poštenih izbora, vladavine prava i slobode izražavanja u BiH danas znači više nego ikad jer zemlja doživljava korak unazad u nekim od tih oblast zbog kog izražavamo žaljenje. Nakon otvaranja pregovora o pristupanju, EU očekuje da BiH ispuni svoje obaveze i preduzme korake ka manje korumpiranom i transparentnijem društvu“ izjavila je Nj.E. Helena Lagerlöf, ambasadorice Švedske u BiH.

Nakon otvaranja pregovora o pristupanju, EU očekuje da BiH ispuni svoje obaveze i preduzme korake ka manje korumpiranom i transparentnijem društvu“ izjavila je Nj.E. Helena Lagerlöf, ambasadorice Švedske u BiH

Rezultati Studije ukazuju da određeni pozitivni iskoraci koje su institucije u BiH napravile u skorijem periodu, kao što je usvajanje novih zakonskih rješenja poput Zakona o sprečavanju sukoba interesa tek treba da pokažu svoju reformsku djelotvornost kroz praktičnu primjenu.

EU će nastaviti da radi sa organizacijama civilnog društva kako bi osigurala odgovornost vlada prema građanima BiH. Uprkos brojnim izazovima, došlo je do poboljšanja koja su rezultirala otvaranjem pregovora“, kazao je Alfredo Stripoli, šef odjela za vladavinu prava pri Delegaciji EU u BiH.

Agencije za borbu protiv korupcije, mediji, civilno društvo i privatni sektor, sistematski su oslabljeni, potisnuti na margine a svi ovi faktori zajedno, uključujući i slabe institucije koje su analizirane u sklopu ove procjene, doprinijeli su najvećem odlivu mozgova iz jedne evropske zemlje, što će nepovoljno uticati na budućnost BiH u nekoliko narednih generacija.

U cilju za zaustavljanja ovih negativnih trendova neophodno je poboljšanje odgovornost i transparentnost javnog sektora u BiH kroz bolje upravljanje javnim finansijama, transparentne budžete, zabranu sukoba interesa i  depolitizaciju administracije što su i ključne preporuke iz ovogodišnjeg NIS-a.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije