Građanski aktivizam

Zbog štetnih posljedica rudarenja, za trideset hiljada stanovnika Kaknja traže alternativni vodovod?

Iz fotodokumentacije Općine Kakanj, o ugrožavanju vodovoda
„Ignorisana su naša upozorenja...“ – reakcija je aktivista, koji su kod kantonalnih vlasti posredstvom općine Kakanj inicirali uspostavu zaštićenog područja "Gornja Trstionica - Bukovica".

„Da li garantujete da aktivnosti, koje kompanija Adriatic Metals provodi na području eksploatacije, neće imati negativne efekte na kvalitet i kvantitet vode za građane Kaknja, odnosno imamo li osnova biti zabrinuti za našu vodu?“.

Ovo je zvaničan upit na kraju dopisa općinskih vlasti Kaknja, upućenog investitoru u vareški rudnik Rupice“, kojim već petu godinu upravlja istraživačko-razvojna kompanija, ranije pod nazivom „Eastern Mining”, a sada „Adriatic Metals“. Dopis je upućen u vidu protesta zbog zabrinutosti i alarmantnih vijesti o ugroženom vodosnabdijevanju 30.000 stanovnika Kaknja zbog izvođenja građevinskih radova pred skoro puštanje u puni pogon rudnika „Rupice“ u Varešu.

Podsjetio je u dopisu načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević investitore da se u lokalnoj zajednici, u kojoj je na čelu izvršne vlasti, stotinu godina rudari i kopa ugalj, pedeset godina proizvodi struja u Termoelektrani i proizvodi cement u Fabrici cementa. Naveo je da podržavaju razvoj privrede i preduzetništva, ali da to ne smije dovesti u pitanje životni opstanak stanovnika. Izražavajući razočarenje zbog nepristajanja rukovodstva kompanije na sastanak na kojem bi razgovarali na temu ugrožavanja kakanjskog vodovoda, Bajtarević naglašava da su ih upoznali da voda kojom se Kakanj snabdijeva znači upravo opstanak života na ovom području.

„Naš poziv za sastanak dostavljen vam je nakon saznanja, odnosno nezvanične informacije koju smo dobili, da vaša kompanija razmišlja o nekom drugom izvoru snabdijevanja, pored postojećeg sa Bukovice i Trstionice. Time se naša zabrinutost i povećala u smislu da veličina vaše investicije zaista može imati negativne posljedice po vodu koju Kakanjci/Kakanjke piju“ – stoji u dopisu općinskog načelnika Kaknja.

A, da je situacija sa opskrbom vodom za piće ove općine za brigu svjedoče brojni dokumenti koje su vlasti Kaknja dostavile, ne samo „Adriatic Metals“-u, već i na brojne druge adrese u Federaciji BiH. Kao prilog, dostavljena je i obimna foto-dokumentacija, kao i objava portala Antikorupcija.info, koji je prije dva mjeseca objelodanio nezakonitu golu sječu šume na granici općina Kakanj i Vareš, odakle je vodozahvat za kakanjski vodovod.

Alarmantnom situaciju, u svojih dopisima općinskom načelniku i inspekcijama, karakteriše i JP „Vodokom“, koji ukazuje na trend enormnog i konstantnog povećanja kadmijuma u urađenim analizama vode u ovoj godini u odnosu na stanje od prije dvije godine, kada nije bilo radova u blizini vodozaštitne zone uz korito Bukovice.

„Kadmijum je metal IIB grupe i element velike toksičnosti (nekoliko puta veće od arsena). Ima knacerogeno dejstvo, oštećuje bubrege, izaziva anemiju i bolesti kostiju. Štetno djeluje i na sistem kruženja materija“ – navodi se u dopisu Općine Kakanj, upućenom na adrese Skupštine ZDK, Vladi ZDK, Kantonalnoj i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Vladi Federacije BiH.

Kakanjske vlasti prenijeli su upozorenja koja su dobili iz lokalnog JP „Vodokom“ da zbog izvođenja građevinskih radova uz samu rijeku i u koritu Bukovice postoji potencijalno velika opasnost od kontaminacije vode zagađujućim materijama, kao što su nafta, motorno ulje i dr. Da pojavom padavina dolazi i do erozija i ispiranja tla, te je moguća i druga vrsta kontaminacije Bukovice i da neće biti moguće da se voda ispere do ulaska u bazene iz kojih dolazi u domove Kakanjaca. Iz „Vodokoma“ su upozorili da su posebno opasni radovi izvedeni na samoj lokaciji poniranja rijeke Bukovice  u vidu deponovanja velike količine zemlje, drva, kamenja i drugog materijala.

„Zatrpan je riječni tok, nizvodno od mjesta poniranja, koji je aktivan tokom većeg vodostaja rijeke, te bi moglo doći do izlijevanja rijeke na obližnji put. Ovo područje je posebno bitno jer je nezamjenjiv sistem bistrenja i čišćenja rijeke Bukovice, a isto je radovima dovedeno u opasnost“ – ističe se u dopisu općine Kakanj sa napomenom da se radi o vodozaštitnoj zoni u kojojj su građevinski radovi strogo zabranjeni.

Na prilično zabrinjavajuću situaciju za općinu Kaknja, kada je pitanje snabdijevanje, reagovali su i ekološki aktivisti, okupljeni u inicijativi „Park prirode Trstionica i Boriva“.

„Ignorisana su naša upozorenja da će se ovo dogoditi, još kada smo iz našeg Mehorića „otjerali“ nelegalno postavljenu betonaru za potrebe vareškog rudnika. Nismo imali podršku ni kada smo za sjednicu Vlade ZDK u aprilu ove godine poslali otvoreno pismo premijerki Amri Mehmedić, reagujući na predviđeno razmatranje tačke dnevnog reda Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-olova, cinka i barita, sa pratećim plemenitim metalima na ležištima Borovica Zapad-Rupice Istok-Tisovača-Droškovac-Veovača Istok-Bukovača, Općina Vareš. Svoj glas smo digli i kada je započela sječa šume u pripremi poligona u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih minerala takođe za potrebe rudnika u blizini Bukovice, ali su mnogi zatvarali oči i ignorisali naša upozorenja. Ako nije kasno da se situacija popravi neophodno je da se na prvom mjestu stanovnicima Kaknja izvini premijer Nermin Nikšić, koji je nedavno posječenu šumu koja je bila u funkciji zaštite izvorišta Bukovica nazvao šikarom“ – reakcija je aktivista, koji su kod kantonalnih vlasti posredstvom općine Kakanj inicirali uspostavu zaštićenog područja “Gornja Trstionica – Bukovica”.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije