Građanski aktivizam

Zlo zvano mHE nastalo je u SBK pa ovdje mora biti i zaustavljeno: Odlučno narodsko “NE!” za mHE “Dolac 2”!

“Više od 80 okupljenih građana i građanki travničkih mjesnih zajednica koje gravitiraju spomenutoj rijeci dužine 35 kilometara danas je praktično jednoglasno izrazilo protivljenje izgradnji mHE "Dolac 2" i sada od Općinskog vijeća Travnik očekujemo da uvaži volju lokalnog stanovništva i odbije spomenuti zahtjev MINI WAT d.o.o. Travnik.”, navodi se u saopštenju Fondacije Atelje za društvene promjene – ACT, objavljenom na njihovoj FB stranici, a koje u nastavku prenosimo u cjelosti.

Danas (25.04.2024.) smo prisustvovali javnoj raspravi u zgradi Općine Travnik organizovanoj u vezi zahtjeva investitora MINI WAT d.o.o. Travnik, u vlasništvu bivšeg premijera SBK Salke Selmana, za produženje roka za izgradnju male hidroelektrane (mHE) “Dolac 2” na Biloj.

Ugovor o koncesiji za izgradnju predmetne mHE zaključen je 2018. i investitor je imao rok od tri godine da ovaj objekat izgradi i pusti u komercijalni pogon. To nije uspio, a Vlada SBK nagradila ga je prvim aneksom – produženjem roka do 11.08.2023. godine.

Kako ni u dodatnom roku nije uspio pribaviti neophodne dozvole, odnosno izgraditi postrojenje, u julu 2023. godine obratio se zahtjevom za zaključenje još jednog aneksa. Tada kantonalna Vlada donosi odluku da će biti organizovana javna rasprava po ovom pitanju.

Više od 80 okupljenih građana i građanki travničkih mjesnih zajednica koje gravitiraju spomenutoj rijeci dužine 35 kilometara danas je praktično jednoglasno izrazilo protivljenje izgradnji mHE “Dolac 2” i sada od Općinskog vijeća Travnik očekujemo da uvaži volju lokalnog stanovništva i odbije spomenuti zahtjev MINI WAT d.o.o. Travnik.

Inače, od ukupno 70 izgrađenih mHE u entitetu FBiH čak 38 locirano je u Srednjobosanskom kantonu. Na Biloj su već izgrađene dvije i na njenim pritokama tri i lokalno stanovništvo imalo je priliku uvjeriti se u pogubne uticaje ovih štetnih elektroenergetskih objekata na okoliš.

Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT pruža podršku svim građanima, građankama, neformalnim grupama i udruženjima građana koja se bore za spas zajedničkih dobara.

Također, koristimo priliku da pohvalimo djelovanje Općine Travnik, odnosno resorne Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko – pravne poslove u ovom procesu, što se manifestovalo kroz odličnu pripremu i vođenje današnje javne rasprave. Omogućavanje ovakvih vidova učešća javnosti po pitanju donošenja značajnih odluka jedan je od temelja demokratskog djelovanja.

SLOBODA RIJEKAMA!

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije