Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

AKTUELNO: Danas sjednica Skupštine Brčko distrikta na kojoj se usvaja novi zakon o udruženjima i fondacijama Distrikta

Usvajanje navedenog zakona jedan je od koraka ka uređivanju stanja u oblasti finansiranja neprofitnih organizacija u Brčko distriktu, odnosno prekida netransparentne i koruptivne prakse u ovoj oblasti

Za danas, 07.10.2020., u Brčko distriktu, zakazana je 68. Redovna sjednica Skupštine, na kojoj je predviđeno konačno usvajanje (“u drugom čitanju”) Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH.

Radi se o zakonu na kome su sarađivali i predstavnici nevladinih organizacija, odnosno neformalne grupe nvo “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”, a iz administracije Distrikta tvrde da je u Zakon ugrađeno dvije trećine prijedloga ove grupe, koja je aktivno učestvovala i u pripremni i u javnoj raspravi o nacrtu ovog zakona.

Usvajanje navedenog zakona jedan je od koraka ka uređivanju stanja u oblasti finansiranja neprofitnih organizacija u Brčko distriktu, odnosno prekida netransparentne i koruptivne prakse u ovoj oblasti, koja je, nakon nekoliko istraživačkih novinarskih tekstova o ovom problemu i reakcije nevladinih organizacija, rezultirala i hapšenjem jednog od poslanika Skupštine Brčko distrikta.

68. sjednica, na kojoj će se, pored Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, razmatrati i Zakon o izmjeni i dopuni zakona o inspekcijama BD i Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu, održaće se nakon završetka nastavka 67. Redovne sjednice Skupštine, koja počinje u 10 sati.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije