Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Gdje su nestale neprofitne organizacije u Brčko distriktu?

Tek deseti dio od svih registrovanih NVO u Brčko distriktu prijavilo se na javni poziv. Iznenadjeni i u vlasti Brčko distrikta.

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta objavilo je rezultate vrednovanja aplikacija projekata neprofitnih organizacija po javnom pozivu i nametnulo pitanje – gdje su nestale neprofitne organizacije u Brčko distriktu?

Naime, na Javni poziv, koji je objavljen 29. juna, a zatvoren 13. jula ove godine, prijavljeno je ukupno 68 aplikanata, od čega njih 30 nije zadovoljilo formalno pravne uslove, dok je njih 37 ispunilo formalno pravne uslove Javnog poziva te ulaze u postupak vredovanja dostavljenih programa, odnosno projekata od javnog interesa.

Imajući u vidu podatke iz sudskog registra i nadležnog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove da je u Distriktu registrovano 640 neprofitnih organizacija, otvorena je dilema zašto se za sredstva iz budžeta prijavila tek desetina registrovanih.

“Prijavio se vrlo mali broj NVO, s obzirom da su javni pozivi sada jedini način finansiranja nevladinih organizacija. Ono što je karakteristično je da približno polovina aplikanata na ovaj javni poziv nije zadovoljila propisane uvjete”, čini se da je iznenađen i načelnik Odjeljenja  Nedim Hamzabegović.

On je pojasnio da će, nakon rada Komisije, Odjeljenje prema Vladi uputiti Prijedlog odluke o odobravanju i raspodjeli sredstava prema utvrđenim činjenicama od strane komisije, te će potom, u konačnici, uslijediti i potpisivanje ugovora. Hamzabegović tvrdi da će se od ove godine detaljno pratiti realizacija navedenih i odobrenih projektnih prijedloga s obzirom na raznovrsnost tema i aktivnosti koje će biti predložene u okviru programa i projekata.

Iz ovog Odjeljenja su istakli da su se opredjeli da javno objave koje su neprofitne organizacije dobile sredstva iz budžeta, što do sada nije bila praksa i za što se u svojim aktivnostima zalagala i na tome insistirala neformalna grupa NVO okupljenih u inicijativi “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”.

“U svrhu transparentnosti u postupku provođenja i realizacije Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica, u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove želimo informisati javnost o statusu prijava aplikanata na Javni poziv. Od 68 prijavljenih, jedan aplikant je u međuvremenu dostavio zahtjev za povlačenje svoje prijave iz dalje procedure. Zbog zaštite autorskih prava aplikanata prijavljenih na Javni poziv, te, eventualnih zloupotreba od strane drugih fizičkih ili pravnih lica, u ovoj fazi se neće objavljivati nazivi dostavljenih programa odnosno projekata, do konačne rang liste aplikanata koji budu ostvarili potreban broj bodova i čiji prijedlozi programa ili projekata budu predloženi za finansiranje odnosno sufinansiranje”, pojasnili su iz ovog odjeljenja.

A, što se tiče NVO koje su uključene u inicijativu za transparentno trošenje sredstava iz brčanskog budžeta, dio onih koje smo kontaktirali kažu da su zadovoljni rezultatima.

“Udruženje “DEMOS” je ispunilo uslove i za sada smo prošli uspješno konkursnu proceduru. Pored nas još i “Vermont” i još neke NVO, od 12 koliko nas se udružilo prilikom pokretanja kampanje koja ima za cilj da obezbdijeti veću transparentnost u oblasti raspodjele sredstava za NVO iz budžeta. Dosta nam je koristio taj zajednički rad i insistiranje kod vlasti i u dvije zvanično podnesene inicijative koje su imale za cilj da se predstavnici civilnog društva aktivno uključe u proces dodjele i kontrole trošenja budžetskih sredstava namjenjenih neprofitnim organizacijama”, izjavio je za portal Antikorupcija.info Božidar Jović je UG “DEMOS”.

Upitani za komentar šta je po njima razlog malog broja prijavljenih aplikanata, iz “Vermonta” su ukazali da su, po njima, u pitanju dva razloga.

“Ono što mi zamjeramo vlastima Brčko distrikta po ovom Javnom pozivu su neusklađeni rokovi od objave javnog poziva do krajnjeg roka za prijavu aplikacija. Naime, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, je 5. jula obavijestilo udruženja građana, fondacije, te druga pravna i fizička lica o održavanju prezentacija i upoznavanja u vezi sa pripremom, izradom i prijavom na Javni poziv prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa, na obrascima Javnog poziva, koje će se realizovati u saradnji sa stručnjacima za ovu oblast. Samo dan ostavljen je učesnicima prezentacije da se prijave za prisustvo prezentaciji, a ona je opet samo dan kasnije i zakazano, odnosno 7. jula. Činjenica je da je krajni rok za prijem aplikacija određen 13.juli, što je bio veoma kratak rok od prezentacije do pripreme obrazaca i prijava po novom Pravilniku, čime su uslijedila odustajanja od konkursa dijela NVO, čime dovodimo ponovo u sumnju transparentnost cijelog postupka dodjele sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta”, izjava je direktora “Vermota” Damira Radenkovića.

Kao drugi razlog, naveo je već ranije iznošeno mišljenje da je, u stvarnosti, broj NVO višestruko manji nego što ih je registrovano, odnosno da je veliki broj njih samo fiktivno registrovan i faktički ne postoji. I da su i sredstva dobijali takođe za fiktivni rad, zahvaljujući određenim političkim subjektima i interesnim grupama i pojedincima, koji su ih dijelili prema vlastitom nahođenju, bez ikakvih kriterija, nerijetko prekoračujući granicu zakonom dozvoljenog. Usljed čega je došlo i do hapšenja, procesuiranja osumnjičenih za zloupotrebu položaja i korupciju i istrage koja još traje, kada su u pitanju zloupotrebe grantova i dodjele sredstava za NVO u Brčko distriktu.

Tabela: NVO koje su ušle u postupak vrednovanja.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije