Građanski aktivizam

Bijeli Brijeg – priča o dugoj i iscrpljujućoj borbi protiv sistemske korupcije i institucionalnog podilaženja investitorima nezakonitih objekata

Mario Ćosić, iz građanske inicijative "Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu" (Foto: Hercegovina.info)
Stanari se nadaju da će nakon ponovnog rješenja drugostupanjskog organa o poništenju zaključka Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, odgovorni u ovom odjelu napokon pristupiti obnovi postupka i prihvatiti podnositelje prijedloga kao zainteresiranu stranku u postupku. Stranku koja u ovom postupku ne želi ništa drugo nego zaštiti svoja osnovna ljudska prava, a što se tiče utvrđivanja odgovornosti onih koji su ih svojim nesavjesnim radom i zlouporabom službenih pozicija uopće „upetljali“ u ovu priču, odlučuje tužiteljstvo i nadaju se, vrlo uskoro i sudovi.

Borba mještana Bijelog Brijega protiv izgradnje nelegalnog stambeno-poslovnog objekta u ovom gradskom naselju traje već par godina a svoja prava mještani pokušavaju ostvariti na dvije strane i po dva različita osnova.

Prvi se odnosi na dokazivanje nezakonitosti i povredu ljudskih prava pred tužiteljstvom HNŽ/K do kojih je došlo prigodom ishodovanja dozvola za izgradnju objekta u njihovom naselju u kojem je prema važećem regilacionom planu zabranjena gradnja. Uskoro se očekuje podizanje optužnice protiv odgovornih osoba osumnjičenih za te radnje.

Drugi se odnosi također na dokazivanje nezakonitosti i povredu ljudskih prava s ciljem pogodovanja investitoru tako što Odjel za urbanizam i građenje Grada Mostara odbija prijedlog stanara zgrade (na adresi Zrinski Frankopana broj 20) za obnovu postupka izdavanja urbanističke suglasnosti za navedeni, bespravno izgrađeni objakat.

Sve je krenulo 25.10.2017. godine kada je rješenjem Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara a na zahtjev d.o.o. „Joks“, sa sjedištem u Mostaru, izdata urbanistička suglasnost za izgradnju stambeno-poslovnog objekta. Stanari su podnijeli prijedlog za obnovu postupka  jer im nije bila data mogućnost sudjelovanja u postupku dodjele urbanističke suglasnosti a čijom izgradnjom im se nanosi šteta. Izgradnjom objekta ograničeno im je  pravo na dotok svjetlosti, nesmetan vidik a oni koji su okrenuti neposrednio prema spornoj građevini izgubili su svoju privatnost.

Iako je 13.5.2020. godine ministar Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNŽ/K sugerirao da radi zaštite javnog interesa nadležni upravni organ (u ovom slučaju Odjel za za urbanizam i građenje Grada Mostara) pokrene postupak po službenoj dužnosti radi poništenja urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole, Odjel za urbanizam i građenje Grada Mostara se na zahtjev stanara očitovao zaključkom tek 27.10.2020. godine. Odbacio je njihov prijedlog na što su se stanari žalili kantonalnom Ministarstvu građenja i prostornog uređenja koje je 26.4.2021. godine poništilo taj zaključak i predmet vratilo prvostupanjskom organu na ponovni postupak.

U ponovnom postupku je saslušan opunomoćenik stanara koji je izjavio da oni ostaju pri svim ranijim navodima iz prijedloga za obnovu postupka. Nakon par mjeseci, 25.8.2021. godine Federalna uprava policije Sarajevo je po naredbi Općinskog suda Mostar privremeno oduzela dokumentaciju iz spisa predmeta (vezano za kaznene prijave protiv odgovornih osoba). Skoro godinu dana je Odjel za za urbanizam i građenje „zavlačio“ stanare koji su u više navrata podnosili zahtjev Upravnoj inspekciji za inspekcijski nadzor. Svaki put bi Upravna inspekcija u zakonskom roku izvršila nazdor i izvjestila stanare kako je Odjelu izdala naredbe o provođenju rješenja drugostupanjskog organa.

Odjel 30.6.2022. donosi zaključak o prekidu postupka do povrata izuzete dokumentacije. Na to koliko su se odgovorne osobe u Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara opirale  provođenju odluke i radile u korist investitora govori i „opravdanje“ kako im je u vrijeme epidemije bila otežana komunikacija između odjela. Za neupućene – odjeli su smješteni u istoj zradi, vrata jedna do drugih.

Nakon što su dobili obavijest o obustavi zbog izuzeća materijala iz spisa, stanari su zatražili od tužiteljstva da Odjelu dostavi ovjerenu fotokopiju dokumentacije a jedan primjerak su dostavili i sami.

U nastavku postupka, Odjel je pristupio ispitivanju blagovremenosti podnošenja zahtjeva, je li isti podnesen od ovlaštenih osoba, te, jesu li okolinosti na kojima se temelji prijedlog o obnovi postupka vjerojatne.

Odjel zaključuje da je zahtjev za obnovu postupka blagovremen jer je podnesen u zakonskom roku od dana zaprimanja ali tvrdi da nije podnesen od strane ovlaštenih osoba, jer između novoizgrađene zgrade i zgrada u kojoj podnositelji prijedloga žive postoji prometnica kroz naselje. Također, odjel smatra da podnositelji prijedloga, okolnosti na kojima se temelji prijedlog za obnovu postupka nisu učinili vjerojatnim, jer se radi o različitim katastarskim česticama, te da su podnositelji prijedloga kao susjedi svakodnevno nazočili gradnji objekta i bili upoznati sa njegovim izgledom i veličinom, te da su čekali da se objekat izgradi u svih pet planiranih etaža da bi podnijeli ovaj zahtjev. Zbog svega navedenog Odjel je 30.12. 2022. godine ponovno odbio podneseni zahtjev.

Na ovakvu odluku (zaključak) Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara stanari su se žalili 8.2.2023. godine Ministarstvu građenja i prostornog uređenja HNŽ/K, koje je u vrlo kratkom roku razmatralo žalbu i već 14.3. 2023. godine donijelo rješenje kojim se žalba žalitelja uvažava, zaključak Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara poništava i predmet vraća Odjelu na ponovni postupak.

Stanari se nadaju da će nakon ponovnog rješenja drugostupanjskog organa o poništenju zaključka Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, odgovorni u ovom odjelu napokon pristupiti obnovi postupka i prihvatiti podnositelje prijedloga kao zainteresiranu stranku u postupku. Stranku koja u ovom postupku ne želi ništa drugo nego zaštiti svoja osnovna ljudska prava, a što se tiče utvrđivanja odgovornosti onih koji su ih svojim nesavjesnim radom i zlouporabom službenih pozicija uopće „upetljali“ u ovu priču, odlučuje tužiteljstvo i nadaju se, vrlo uskoro i sudovi.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije