OznakaSistemska korupcija

2019., Kontekst: Sistemska korupcija

Redovnu nedjeljnu rubriku Podsjećanja počinjemo emisijom Kontekst, Al Jazeera televizije, iz jula 2019., koja je za temu imala - sistemsku korupciju.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije