Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Brčko: Da li se sredstva iz gradskog budžeta troše u skladu sa namjenom?

Udruženja građana, fondacije i sportski klubovi, godišnje iz budžeta distrikta Brčko, potroše oko 30 miliona KM. Postavlja se pitanje - da li je sve transparentno i jesu li sva sredstva utrošena u skladu sa navedenom namjerom.

Gradonačelnik Brčkog, Siniša Milić, navodi da je riječ o naslijeđenoj praksi dodjele grantova od uspostavljanja Distrikta, koju treba urediti izmjenom i dopunom postojećeg zakona i novim pravilnikom o kontroli istog.

U Distriktu Brčko i mjesne zajednice imaju status udruženja građana.

Za razliku od drugih udruženja i fondacija, koje crpe iz Budžeta, po osnovnu raznih projekata NVO sektora, ove organizacije, koje bi trebalo da su od opšteg interesa, svedene su na minimum aktivnosti.

“Podjelom grantova za rad istih, mislim da je u pitanju 78 MZ u Brčko distriktu, sve su stavljene u isti koš, bez obzira na broj stnovnika, što takođe nije ispravno. Јer veličina MZ trebaju da određuju sam priliv novčanih sredstava u iste”, kaže Vedran Јovičić, predsjednik MZ Grčica kod Brčkog.

U distirktu Brčko je registrovano 640 nevladinih organizacija. 2014. i 2015. godine prosječna godišnja izdvajanja iznosila su 14,5 miliona KM.

Resori Vlade distrika, grant sredstva dodjeljuju putem javnih poziva, što je, navode u NVO sektoru, pod kontrolom, ali nisu politički grantovi, koji se dodjeljuju amandmanima na Budžet.

“Apliciramo sa svojim projektima, budu odobrena ona sredstva, koja smo tražili, umanjena za određeni iznos, da bi što više NVO dobilo. Taj dio se nekako prati i kontroliše ali onaj veći dio koji se daje putem političkih grantova, u Skupštini Brčko distirkta, to je ogroman problem”, ističe Damir Radenković, direktor NVO “Vermont”.

Gradonačelnik Brčkog, Siniša Milić, ističe da je dodjela grant sredstava i od izvršne i zakonodavne vlasti, naslijeđeno stanje. Navodi da takva raspodjela budžetskih sredstava daje i pozitivne efekte, ali je, upozorava, više negativnih.

“Iz tog razloga je u mandatu ovog gradonačelnika i ove vlade predložena izmjena Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distirkta BiH, koja je na osnovu redovne zakonske procedure, ušla u fazu donošenja. Mi očekujemo na, jednoj od narednih sjednica Vlade i konačan nacrt Zakona”, rekao je Milić.

Izmjenjeni Zakon o udruženjima i fondacijma distrikta Brčko treba da definiše prioritetne oblasti o dodjeli sredstava iz Budžeta Brčko distrikta, ali i obezbijedi transpretnost u trošenju sredstava.

Nakon Vlade, nacrt Zakona ide u Skupštinu Distrikta, u kojoj tek treba obezbijediti “dobru volju” ili pronaći interes poslanika za usvajanje.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije