Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Danas nije. Ali… Hoće li Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko Distrikta uopšte biti usvojen prije izbora?

Iako je za danas bilo najavljeno usvajanje dugo očekivanog novog Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko Distrikta, koji je jedan od važnih koraka ka sređivanju stanja u finansiranju neprofitnih organizacija u Distriktu, opterećenom naslijeđem netransparentnosti i korupcije, to se nije desilo.

Sjednica na kojoj je bila planirana ova tačka dnevnog reda, naime, nije održana.

Prema najavi, trebala je biti održana po završetku nastavka 67. sjednice, započete 23. septembra. No i ta sjednica je, danas, završena a da njen dnevni red nije isrpljen, nego je razmatranje nekoliko tačaka odloženo.

Pa je odloženo i održavanje najavljene 68. sjednice. I usvajanje Zakona o udruženjima i fondacijama.

Potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Ivo Filipović izjavio je da su se šefovi poslaničkih klubova dogovorili da se ova sjednica odloži za narednu sedmicu. Dodavši:

„Parlament će sigurno održati narednu redovnu sjednicu, ako ne prije onda u srijedu 14. oktobra, a poslije toga ćemo se dogovarati o daljem radu jer 15. oktobra službeno počinje predizborna kampanja“.

“Koga su zmije ujedale, taj se i guštera boji”, kaže narodna izreka. Pa otuda i bojazan da će aktuelni saziv izbjeći usvajanje ovog za neprofitne organizacije (i korisnike njihovih usluga) u Distriktu vrlo značajnog zakona, ostavljajući ga neizvjesnoj postizbornoj budućnosti.

Ne treba, naime, zaboraviti da svojevrsna reforma finansiranja nevladinog sektora u Brčko distriktu, čiji je dio i ovaj novi zakon, udara na dugogodišnje povlastice upravo poslanika Skupštine Brčko distrikta.

Povlastice koje su neki poslanici javno nazvali neprimjerenim, ali ima i onih koji bi sa dosadašnjom praksom ničim ograničenog diskrecionog prava u raspolaganju značajnim sumama novca nastavili.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije