Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar

GRAĐANI PORUČUJU „DOSTA JE SASTANAKA I PRIČE – HOĆEMO KONKRETNE KORAKE NA RJEŠAVANJU PROBLEMA“

Iako je pandemija uzrokovana COVID-19 virusom zaustavila protestne aktivnosti mostarske građanske inicijative „Jer nas se tiče“, njihova istrajnost u svojim zahtjevima nije prestala.

Proteklih dana ova grupa aktivno je radila na izradi pisama, koje su uputili na adrese ureda gradonačelnika grada Mostara Ljube Bešlića, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Ministarstvu građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vladi HNK i javnom preduzeću Deponija Mostar.

U njima navode da je Udruženje građana „Jer nas se tiče“ upoznato sa zaključcima koji su nadležni donijeli prilikom sastanka održanog u Gradskoj vijećnici Mostar u martu 2020. godine, a koji se tiču hitnog rješavanja problema deponije Uborak. Ovom sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, na čelu sa ministricom Editom Đapo, te, predsjednik Vlade HNK Nevenko Herceg, gradonačelnik Ljubo Bešlić, predstavnici Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK i JP Deponije d.o.o. Mostar.

Iz mostarske građanske inicijative podsjećaju da je gradonačelnik Ljubo Bešlić, u prethodnim izjavama za medije, najavio izradu studija o uticaju na okoliš za predložene lokacije, od strane Stručnog tima za izradu prijedloga novih lokacija za smještaj deponije komunalnog otpada, a koje bi morali razmatrati u procesu izmiještanja i zatvaranja deponije Uborak.

Dodatno, grad Mostar obavezan je, po Zakonu o javnim nabavkama, angažovati stručno tijelo koje će uraditi Projektni zadatak  za izradu Studije izvodljivosti potencijalnih lokacija. Nakon toga, Grad Mostar će raspisati javni poziv za odabir izvršitelja Studije izvodljivosti, nakon čega slijedi pribavljanje urbanističko-tehničke dokumentacije.

Tim povodom, mostarska građanska inicijativa uputila je hitni zahtjev da se na konkretnim koracima počne raditi odmah.

„Ovim obavještenjem, dajemo Vam na znanje da smo, u svrhu hitnog rješavanja problema sa deponijom Uborak, dostavili urgenciju gradonačelniku grada Mostara, kako bi se što prije pokrenuo postupak javne nabavke za izradu Studija uticaja na okoliš za sve alternativne lokacije potencijalno predviđene za novu regionalnu deponiju,“ saopšteno je u zahtjevu građanske inicijative „Jer nas se tiče“.

Oni dodaju da je ovim zahtjevom cilj da svim institucijama kojima su poslali pismo ukažu na hitnost rješavanja problema deponije Uborak, te da urgiraju na zadatke i preuzete obaveze i ostalih nadležnih za rješavanje ovog problema, koji nije samo problem Grada  Mostara, nego i Federacije BiH i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije