NGG „Spasimo Drinu“ Goražde

Građani predali krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Goražda i svih odgovornih zbog nelegalne gradnje obaloutvrde u Goraždu

Neformalna grupa građana ”Spasimo Drinu” zaključila je da je petak trinaesti savršen dan za predavanje krivične prijave protiv gradonačelnika Grada Goražda, te, rukovodioca Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Grada Goražda i svih ostalih lica koja su sudjelovala u postupku sprovođenja projekta gradnje obaloutvrda u gradu Goraždu, zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, nesavjesnog rada u službi te drugih krivičnih djela.

U ovim povodom izdatom saopštenju za javnost, Grupa podsjeća da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo odluku kojom se poništava urbanistička saglasnost i odobrenje za gradnju obaloutvrda u centru Goražda, jer opština Goražde putem svoje službe uopšte nije bila nadležna za izdavanje navedenih rješenja već je za izvođenje navedenih radova urbanističku saglasnost moglo izdati isključivo Federalno ministarstvo prostornog uređenja kao nadležan organ uprave.

„Na planiranju i gradnji obaloutvrde se počelo raditi nakon poplave iz decembra 2010. koje su uzrokovane nekontrolisanim ispuštanjem vode is HE “Piva” Mratinje. Poslije nekoliko godina pripreme, te nakon što je Svjetska banka odobrila kreditna sredstva, radovi su počeli u aprili 2019., a vrijednost investicije je oko 10,5 miliona KM. Građani su više puta iskazali sumnje u koruptivne radnje od strane uprave Grada Goražda prilikom odabira projekta, no, bez obzira na nezadovoljstvo građana, gradske vlasti su i dalje ignorisale njihovo mišljenje u vezi dalje izgradnje obaloutvrde, dato na javnoj raspravi 02.07.2020.“, navode iz grupe „Spasimo Drinu“, dodajući:

“S obzirom na to da se radi o zloupotrebi višemilionskog projekta, Ističemo da ćemo cijeli ovaj slučaj netransparentne gradnje obaloutvrde u gradu Goraždu predati u SIPU i FUP, te da ćemo o svim odlukama nadležnog tužilaštva blagovremeno obavještavati javnost.“

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije