NGG „Spasimo Drinu“ Goražde U fokusu

Tužilaštvo BPK zaključilo da u bespravnom izdavanju dozvola i gradnji zida na obali Drine, u Goraždu, nema elemenata krivičnog djela

Umjesto pogleda na Drinu, pogled na zid
Glavni tužilac Tužilaštva BPK „priznaje“ da su bivši gradonačelnik Grada Goražda i rukovodioc sektora za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica prekoračili svoja ovlaštenja s obzirom na to da su izdali urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu iako za to nisu bili nadležni, što je kasnije i potvrdilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja proglašenjem urbanističke saglasnosti i dozvole za gradnju ništavnim Ali tvrdi da pri tome nisu počinili krivično djelo???

10 mjeseci je Tužilaštvu BPK trebalo da odgovori na krivične prijave prema odgovornima u slučaju nelegalne izgradnje obalutvrde na rijeci Drini, koje je podnijela neformalna grupa građana „Spasimo Drinu“. “Obavijest” koju su iz Tužilaštva BPK konačno, nakon brojnih urgiranja i javnih prigovora, dostavili, samo je potvrdila sumnje građana u rad ovog tužilaštva. I optužbe o odugovlačenju s ciljem „kupovanja“ vremena, da javnost i mediji zaborave na ovaj slučaj.

Glavni tužilac Mirsad Bilajac je u Obavijesti naveo da nakon provedene provjere, Tužilaštvo BPK neće provesti istragu protiv Muhameda Ramovića, bivšeg gradonačelnika Goražda i Envera Adžema, rukovodioca službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Goražda, jer nisu ostvarena sva obilježja krivičnih djela za koja su prijavljeni niti sva obilježja nekog drugog krivičnog djela, tj. ne postoje osnovi sumnje da su prijavljene osobe počinile krivična djela.

I tako je glavni kantonalni tužilac BPK, koji je, svojevremeno, građanima Goražda na njihov upit šta je Tužilaštvo uradilo u periodu otkad su podnesene krivične prijave odgovorio “Očigledno vam se žuri”?, završio svoje postupanje po osnovu krivičnih prijava zabrinutih građana.

Takav ton u komunikaciji sa građanima, Glavni tužilac nastavlja i u obrazloženju navedene odluke Tužilaštva. Pa u jednom momentu cinično navodi da nije tačno da je uništen svaki mogući prilaz rijeci Drini, da se rijeci može prići stepenicama, a da se, zbog namjene objekta, ne može očekivati veliki broj prilaza rijeci.

Tvrdi i da su od Ramovića i Adžema uzete informativne izjave, te, da je Sektor kriminalističke policije pribavio dokaze, a u obrazloženju se nižu apsurdi i nelogičnosti koje prepoznaju svi osim očigledno samog Tužilaštva.

Iz obrazloženja je vidljivo da Tužilaštvo uopšte nije zvalo svjedoke, već isključivo osumnjičene, čija je objašnjena razloga počinjenog djela, uvažilo, te, da nije tražilo dodatna pojašnjenja za nejasnoće iz prijave, iako su te „nejasnoće“ bile ključne za odbijanje nekih navoda iz prijave građana.

Glavni tužilac Tužilaštva BPK „priznaje“ da su bivši gradonačelnik Grada Goražda i rukovodioc sektora za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica prekoračili svoja ovlaštenja s obzirom na to da su izdali urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu iako za to nisu bili nadležni, što je kasnije i potvrdilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja proglašenjem urbanističke saglasnosti i dozvole za gradnju ništavnim, ali tvrdi da pri tome nisu počinili krivično djelo.

„Da bi postojalo Krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. KZ F BiH potrebno je da nastupi i jedna od posljedica a to je, da su osumnjičeni pribavili drugom kakvu korist, nanijeli štetu (materijalnu ili nematerijalnu) ili teže povrijedili prava drugog.“, piše u Obavijesti, koju je potpisao glavni tužilac Mirsad Bilajac.

No, tvrdnja kako tuženi nisu počinili nijedno od navedenih djela nije tačna. Korist su, od nezakonitog postupanja Gradonačelnika i Rukovodioca imali u najmanju ruku izvođači radova, a nematerijalnu od čitavog projekta je, u startu, očekivao i Gradonačelnik. To što je reakcija građana bila suprotna njegovim očekivanjima druga je priča, odnosno stvar loše procjene a ne nepostojanja namjere. Šteta (i to i materijalna i nematerijalna) je nanesena građanima Goražda (nematerijalna svim, a materijalna onim koji imaju imovinu u blizini izgrađenog zida). A povrijeđena su i prava viših organa vlasti na donošenje odgovarajućih dozvola i prava građana na određeni kvalitet života (koji uključuje pogled na rijeku a ne na zid).

Šteta je, dodajmo, nanesena i svim građanima Federacije, koji moraju da vraćaju kredit kojim je bespravno izgrađeni zid finansiran. Nevjerovatno je da tu činjenicu Glavni tužilac ističe kao jedan od dokaza da nije počinjeno krivično djelo. Naime, u dostavljenoj obavjesti se navodi: „Utvrđeno je da se kod Svjetske banke za finansiranje projekta izgradnje obaloutvrde kreditno nije zadužio Grad Goražde“???

Osim ako nam iz Tužilaštva BPK ne sugerišu da se radi o prevari viših nivoa vlasti od strane lokalne administracije Goražda, a za što se oni smatraju nenadležnim?

No, Tužilaštvo, odbija čak i optužbu za Nesavjestan rad u službi. Tvrdi „Tužilaštvo je mišljenja da (tuženi) nisu bili svjesni ili mogli biti svjesni da usljed toga (nezakonitog izdavanja dozvola i gradnje) može nastupiti teža povreda prava drugog i imovinska šteta koje nije ni bilo kao posljedice“.

Nisu bili svjesni ni kad im je hiljade Goraždana učestvovalo u protestima protiv izgradnje tih zidina? Ni kad su mediji objavljivali izjave građana koji imaju posjede u blizini izgrađenog zida, koji su izjavljivali da im je vrijednost zemljišta i nekretnina značajno pala? Ni kad su stanovnici tog grada isticali da ne žele da gledaju u zid nego u rijeku, jer im je to jedna od (nematerijalnih) stvari koje određuju kvalitet života.

No, kad smo kod svijesti… Očigledno je, na osnovu izjava koje daju, da ni bivši gradonačelnik ni njegov podređeni ni dan danas, nakon svega, nisu svjesni šta su uradili. A iz odluke glavnog tužioca Tužilaštva BPK, očito je da nisu jedini. Ili je očito nešto drugo, mnogo ozbiljnije?

Kakogod, aktivisti grupe „Spasimo Drinu“ ne odustaju. I uložiće pritužbu na ovu odluku kantonalnog Tužilaštva u zakonskom roku od 8 dana.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije