Hastahana park - Inicijativa za zaustavljanje izmještanja parka Hastahana

Građani prikupljaju potpise za poništenje odluke o izmjeni regulacionog plana za Hastahanu

Svakog dana od 11 do 14 sati u Hastahana parku.

Građani okupljeni oko inicijative „Hastahana park“ od 7. decembra prikupljaju potpise stanovnika i stanovnica opštine Centar, Sarajevo, za podršku građanskoj inicijativi za ukidanje odluke o izmjenama regulacionog plana za lokalitet Hastahana park.

Prema Statutu Opštine Centar, koji definiše načine i uslove pokretanja građanske inicijative i obaveze koje proizilaze iz njenog pokretanja, 1207 potpisa građana koji podržavaju ovu građansku inicijativu potrebno je kako bi se ona predala i razmatrala na sjednici Opštinskog vijeća Opštine Centar u Sarajevu.

Ovom građanskom inicijativom se traži od Vijeća Opštine Centar da usvoji Odluku kojom se van snage stavlja Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar ”Marijin Dvor” – za lokalitet Hastahana sa pripadajućom Odlukom o provođenju izmjena i dopuna čime se plan vraća u prethodno planirano stanje, te, da naloži Općini Centar da izdvoji sredstva za izradu izmjena i novog rješenja.

U tekstu inicijative, građani navode da je Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar ”Marijin Dvor” – za lokalitet Hastahana donesena na izrazito nedemokratski i netransparentan način uz potpuno zanemarivanje volje stanovništva, propratno zastrašivanje i manipulacije.

To su razlozi zbog kojih nezadovoljni građani zahtijevaju da se cijeli proces vrati na sami početak, kako bi mogli ostvariti svoje demokratsko pravo učešća u donošenju odluka jer je njihova volja u ovom procesu u potpunosti zanemarena, jednako kao i primjedbe struke i civilnog društva.

Navode da će se usvajanjem ove građanske inicijative zaštititi i promovisati pravo građanki i građana na demokratsko odlučivanje o pitanjima koja ih se direktno tiču.

I pozivaju one koji to još nisu uradili da se pridruže inicijativi i daju svoj potpis za nju, što mogu uraditi svakog dana od 11 do 14 sati u Hastahana parku.

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije