Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar

Građanska inicijativa “JER NAS SE TIČE”

Grupu građana koja stoji iza inicijative „Jer nas se tiče“, čine stanovnici Mostara i okolnih mjesta koji, okupljeni oko ove građanske inicijative, pokreću proteste, peticije, zahtjeve i sudske sporove protiv nadležnih institucija.

Kroz ovu inicijativu građani nastoje dugoročno osigurati zatvaranje deponije Uborak. I njenu sanaciju. Te, donošenje odluke o određivanju nove lokacije za regionalnu deponiju i usvajanje i poštovanje propisa koji će spriječiti njen štetan uticaj na okolinu i zdravlje stanovništva.

Deponija Uborak, koja se nalazi desetak kilometara od Mostara, prema tvrdnjama građana, šteti zdravlju stanovnika okolnih naselja ali i cijele regije Hercegovačko-neretvanskog kantona, jer se na deponiju odlaže komunalni, animalni i medicinski otpad, te, sumnjivi otpad sa prečistača otpadnih voda iz južne zone Mostara.

Od septembra 2019. godine ja čak istekla i okolišna dozvola za ovu deponiju, no, iako nije izdata nova dozvola od strane federalnog ministarstva, odlaganje otpada je nastavljeno. Novi rok za izdavanje okolišne dozvole je istekao početkom decembra prošle godine, od kada deponija radi nelegalno.

Iako je Grad Mostar formirao Komisiju koja treba dogovoriti novu lokaciju za deponiju – sastanaka skoro da nije ni bilo, a ni konkretnih aktivnosti i rješenja. Još uvijek se čeka na izvođenje studija o novim lokacijama za deponiju Uborak. U međuvremenu, građani su uputili svoj zahtjev za prestanak odlaganja otpada na ovu deponiju.

Pored cjelodnevnih dežurstava pred kapijom deponije, aktivisti građanske inicijative „Jer nas se tiče“, svake nedjelje, do početka pandemije COVID-19, organizovali su i mirna protestna okupljanja građana. Svoju borbu građani vode i pravnim putem, pa su se sa zahtjevima i apelima obratili na adrese više institucija.

Kontakt sa ovom grupom možete uspostaviti preko njihove Facebook stranice: Građanska inicijativa „Jer nas se tiče“

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije