Nekategorisano

Građevinski inspektori štite kriminal: Nelegalni objekti u Banjaluci 1.000 dana čekaju na rušenje

Stanovnici u Ulici Koste Majkića suočeni su sa samovoljom vlasnika nelegalnih objekata, koji im je, uz ostale nedaće, ranije i lancima zapriječio normalan prilaz porodičnim kućama, a koji do danas nije ni krivično ni prekršajno odgovarao zbog svojih nezakonitih postupaka.

Građevinska inspekcija Grada Banjaluka u posljednje tri godine izbjegava da poruši četiri nelegalno izgrađena objekta izgrađena u naselju Paprikovac, čiji su vlasnici ranije ulicu zagradili lancima, a jedan objekat sagradili oko stuba električne rasvjete!

Ovi objekti u Ulice Koste Majkića i dalje zjape kao svjedočanstvo jedne nadrealne priče, iako je njihovo rušenje nalagano od strane nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje RS koje je poništilo čak 13 rješenja i zaključaka Gradske uprave u spornom slučaju.

Kulminacija nezakonitih radnji gradskih inspektora u vidu zloupotrebe službenog položaja manifestuje se u ignorisanju Rješenja Okružnog suda u Banjaluci od 17. jula ove godine, kojim je okončan upravni spor u vezi sa odbijanjem legalizacije i konačnog izvršenja rješenja o rušenju.

Foto: Dopis Okružnog suda Banjaluka

Gradski inspektori bili su dužni da provedu rješenje Okružnog suda i odmah zakažu prinudno izvršenje rušenja, a na osnovu Zakona o legalizaciji koji definište da, “kad se postupak legalizacije pravosnažno završi odbijanjem ili odbacivanjem zahtjeva, urbanističko-građevinski inspektor nastavlja izvršenje rješenja o uklanjanju bespravnog objekta.“

Tako gradski inspektori ne samo da 27 mjeseci nezakonito odlažu i prekidaju izvršenja rušenja, već sada ignorišu i sudska rješenja.

Sve to vrijeme stanovnici u Ulici Koste Majkića suočeni su sa samovoljom vlasnika nelegalnih objekata, koji im je, uz ostale nedaće, ranije i lancima zapriječio normalan prilaz porodičnim kućama, što je možda i jedinstven slučaj za koji smo ikada čuli. Naravno, vlasnik do danas nije ni krivično ni prekršajno odgovarao zbog svojih nezakonitih postupaka.

Foto: Mještanima bio otežan put do njihovih domova, lanci postavljeni nasred ulice skinuti tek nedavno

Građani su bili zgroženi nakon što je jedan od nelegalnih objekata, konkretno farma pasa, napravljena tik oko stuba električne rasvjete, a što takođe gradskim inspektorima nije bio signal da pokrenu odgovarajuće postupke protiv investitora.

Istovremeno, Ministarstvo za prostorno uređenje RS poništilo je čak 13 rješenja i zaključaka opštinskih organa u konkretnom slučaju, ali ni to nije bilo dovoljno da inspektori sruše bespravne objekte i oslobode ulicu bahatog investitora i njegovog samovlašća.

 

Foto: Ministarstvo ukinulo rješenje Gradske uprave Banjaluka o legalizaciji

Kako nam je potvrđeno, građevinski inspektor čak nije izašao ni na teren da sačini zapisnik i pokrene propisane inspekcijske procedure za peti bespravni objekat, koji je prijavljen još u maju 2018.

Mještanin Rajko Mihajlović, iz Ulice Koste Majkića, ističe da je u ovom slučaju, kao i prethodnom, obaviješten je i načelnik.

“Inspektori nisu htjeli izaći na lice mjesta, što pokazuje da načelnik štiti uzurpatore i pljačkaše gradske imovine”, smatra Mihajlović. Dodaje kako je neshvatljivo da za četiri nelegalna objekta nije podnesena niti jedna prekršajna prijava protiv investitora, iako je po Zakonu o inspekcijama i Zakonu o uređenju prostora inspektor bio dužan da isto učini.

Mihajlović: Nečuveno je da Grad Banjaluka tri godine štiti pljačkaše gradske imovine

Slučaj je pratio i Transparency International, koji je konstatovao propuste gradske inspekcije:

“Zakon o uređenju prostora i građenju RS navodi u članu 188 stav 1. tačka v) da će se novčanom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kazniti za prekršaj fizičko lice kao investitor, ako ne prijavi početak građenja u roku propisanom članom 109. U konkretnom slučaju, investitor nije prijavio izvođenje radova, tako da postoji pravni osnov za kažnjavanje investitora, međutim Vaša inspekcija to nije uradila”, naveli su iz TI BiH u dopisu Upravi Grada Banjaluka.

Dalje navode da urbanističko-građevinski inspektor nije imao pravni osnov da odloži izvršenje Rješenja o rušenju nadstrešice broj 09.362 – 1214/2017, od 23.10. 2017. godine u smislu člana 14. stav 1 Zakona o upravnim sporovima RS, jer se upravni spor ne vodi protiv tog rješenja (niti protiv rješenja Ministarstva br 15.03-362-215/17 od 07.06.2018 kojim je odbijena žalba investitora), već se vodi protiv sasvim druge stvari – odnosno protiv rješenja kojim je poništen zaključak o prekidu postupka izvršenja (procesno pitanje) i kojim stranci nije nametnuta nikakva obaveza koju ima izvršiti.

FOTO: Dopis Informacija„Transparency International“

U nastavku Transparency International BiH konstatuje:

„S obzirom na raniju praksu inspektora u ovom predmetu i kontinuirano odlaganje i obustavljanje radnji vezanih za rušenje spornih objekata, stiče se dojam da inspektori svojim odlukama pogoduju investitoru u nastojanju da zadrži nelegalno sagradjene objekte, a što se posebno ogleda u poslednjem slučaju prekida izvršenja rješenja o rušenju.“

Mihajlović pak podsjeća ističe da inspektori već hiljadu dana, pod pokroviteljstvom nadređenih, prekidaju i odlažu izvršenje rješenja o rušenju.

„Nečuveno je da Grad Banjaluka tri godine štiti pljačkaše gradske imovine, jer im odlaže i prekida rušenja objekata desetine puta, a u isto vrijeme daje saglasnost za izmještanje stuba električne rasvjete. Da li to gradonačelnik nama daje do znanja da se potpuno iselimo, jer nam je ionako bezbjednost ugrožena stalnim napadima komšije“, zaključuje Rajko Mihajlović.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije