Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Grantovi Brčko distrikta za nvo – unosan biznis za stranačke prijatelje

Brčansko tužilaštvo vodi više istraga o zloupotrebi dodjele grantova nevladinim organizacijama. Razlog tome je više miliona dodijeljenih sredstava različitim nevladinim organizacijama u Brčko distriktu za koje nisu postojali jasni kriteriji za dodjelu, niti sistem praćenja utroška a cijeli proces praćen je različitim nepravilnostima.

Određena udruženja dobivaju sredstva bez plana aktivnosti koje žele sprovoditi ili je taj plan bez bilo kakve finansijske konstrukcije, odnosno konkretno izraženih potreba i informacija o tome na koji se način novac planira trošiti.

Nepostojanje sistema, odnosno jasnih kriterija, daje mogućnost različitim vladinim odjelima i zastupnicima skupštine da dodijele novac sebi bliskim pojedincima ili organizacijama –  koji, pritom, često i ne borave na prijavljenim adresama i već duže vrijeme ne rade, ostavljajući iza sebe napuštene i uništene objekte.

Uz sve ovo, vrlo je česta pojava da se, pred objavljivanje javnih poziva za dodjelu grant sredstava, osnivaju nova udruženja, koja dobiju velike iznose za realizaciju aktivnosti, bez ikakve garancije da će te aktivnosti biti i sprovedene ili da će to, ako se i sprovede, biti urađeno kvalitetno.

Provedene analize pokazale su da cijeli proces prati više različitih nepravilnosti. Najprije, sredstava se dodjeljuju bez jasno uspostavljenih kriterija pri odabiru organizacija. Organizacije ne moraju priložiti čak ni propisane obrasce za dodjelu sredstava. A nakon što su sredstava dodijeljena za određene aktivnosti, Vlade i institucije Brčko distrikta mogu dodijeliti sredstava za iste te aktivnosti – jer ne postoji izrađen registar dodijeljenih grantova, odnosno sistemsko praćenje utroška sredstava za ove namjene.

Cijeli proces je zatvoren i netransparentan, pod punom kontrolom zaposlenih u Vladi, skupštini i institucijama Brčko distrikta. U procesu za dodjelu sredstava, trenutno, naime, ne postoji mogućnost za učešće predstavnika javnosti i organizacija civilnog društva.

Sa ciljem rješavanja ovog problema, grupa nevladinih organizacija obratila se Vladi Brčko Distrikta, sa inicijativom o transparentnijem i uređenijem procesu dodjele sredstava, uz iniciranje zajedničkog rada na izradi neophodnih podzakonskih akata i redovnom praćenju realizacije budžetski podržanih aktivnosti.

Ova inicijativa prihvaćena je od strane predstavnika vlasti, čime je otvoren prostor za uključivanje organizacija civilnog društva u proces otpočinjanja uređivanja ove oblasti. No, pošto se radi o novcu i zadire u lične interese uticajnih ličnosti, ne očekuje se da će to ići brzo i glatko.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije