Inicijativa protiv izgradnje MHE Buna 1 i 2

Inicijativa protiv izgradnje MHE Buna 1 i 2

Građani Mostara zajedno sa ekološkim udruženjem Majski cvijet, pokrenuli su inicijativu protiv izgradnje mini hidroelektrana Buna 1 I 2 na rijeci Buni. Na lokalitetu Bunskih kanala početkom juna 2016. godine trebalo je da počne gradnja dvije mini hidroelektrane kapaciteta do pet megavata. Dodjela ove koncesije sporna je ne samo zbog činjenice da se lokalitet nalazi u dijelu toka Neretve koji je ranijom odlukom proglašen spomenikom prirode u ekološko-ribarskoj zoni, zaštićenim posebnim staništem, već i zbog podatka da je nadležno ministarstvo dodijelilo koncesiju bez saglasnosti lokalne zajednice i Gradskog Vijeća.

Udruženje Majski cvijet je uočilo cijeli niz nepravilnosti I proceduralnih pogrešaka prilikom dodjele koncesije, počevši od kršenja procedura i propisa usvajanjem Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Mostara koji nije usaglašen sa postojećim Planom BiH iz 1980.godine te objave Prostornog plana u Službenom glasniku koji nije prethodno potpisan od strane predsjednika Gradskog vijeća. Osim toga, mještani nisu bili uključeni putem javne rasprave iako je uključivanje mišljenja građana propisano Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH te je načinjena povreda procedure prigodom provođenja javne rasprave i lažiran zapisnik na osnovu kojeg je izdata okolinska dozvola.

Zbog svega toga, građani su podnijeli 2016. godine tužbu protiv Federalnog ministarstva okoliša radi poništenja okolinske dozvole koja do danas nije riješena. U međuvremenu, umjesto da postupak miruje dok se ne riješi spor investitor je predao zahtjev za izdavanje Urbanističke suglasnosti. Udruženje je skupljenu dokumentaciju zajedno sa 5000 potpisa građana protiv izgradnje ove dvije mHE dostavila Gradu Mostaru i Odjelu za urbanizam sa zahtjevom da se investitoru ne izda urbanistička suglasnost koju je zatražio. Odjel za urbanizam prihvata njihov zahtjev i u maju 2019. odbija izdati urbanističku sugasnost investitoru.

Investitor se žali kantonalnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje poništava rješenje Odjela za urbanizam i nalaže ponovni postupak. Zbog svega toga u februaru 2020. je održana – usmena rasprava između stranki u postupku i trenutno se čeka rješenje voditelja postupka tj.Odjela za urbanizam Grada Mostara.

Kontakt sa ovom grupom možete uspostaviti putem Facebook stranice ekološkog udruženja Majski cvijet: (link: https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization–NGO-/Majski-Cvijet-601974489946280/

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije