Inicijativa protiv izgradnje MHE Buna 1 i 2

“Majski cvijet” traži sastanak sa novoizabranom gradskom vlasti Mostara i predsjednikom Skupštine HNK

Ekološko udruženje „Majski cvijet“ nastavlja sa svojim aktivnostima u cilju trajne zaštite Bunskih kanala od gradnje mini hidroelektrana na njima.

Nakon konačnog izbora nove vlasti u Mostaru, poslali su zahtjev za sastanak, u prvoj sedmici trećeg mjeseca, sa novoizabranim gradonačelnikom i kolegijem Gradskog vijeća grada Mostara, kako bi ih upoznali sa problematikom izgradnje MHE Buna 1 i 2, na toku rijeke Neretve, u području Bunskih kanala.

Osim toga, predali su i zahtjev za sastanak sa Šerifom Špagom, predsjednikom Skupštine HNK, povodom usvajanja zaključka na posljednjoj sjednici Skupštine ovog kantona, koji glasi: „Skupština HNK traži od Vlade HNK preispitivanje dodijeljenih koncesija za izgradnju MHE Buna 1 i 2 na lokalitetu Bunskih Kanala, jer je koncesija dodijeljena nad zaštićenim dijelovima prirode, kao i ostalih koncesija za izgradnju MHE koje nisu realizovane u predviđenim rokovima.“

„Rok za realizaciju ovog zaključka nije naveden te iz tog razloga želimo da informiramo predsjednika Skupštine HNŽ, o tome zašto je važno da rok za realizaciju zaključka bude žurno definiran kako zbog zakašnjele reakcije ne bi ostao mrtvo slovo na papiru“, navode iz ovog udruženja. Dodajući:

„Pred novoizabranom gradskom vlasti je veliki zadatak i biće odgovorni za donošenje važnih odluka po pitanju izgradnje MHE na Bunskim kanalima koja su od zajedničkog interesa i važnosti za građane Mostara. Osim toga, imamo velika očekivanja i od županijske vlasti da djeluje u skladu sa zaključcima koje su donijeli po pitanju izgradnje mHE Buna 1 i 2. Zbog svega toga, smatramo da je izuzetno važno da ove nadležne institucije informišemo o svim relevantnim činjenicama u ovom slučaju kao i o dosadašnjim aktivnostima građana Mostara i Bune.“.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije