Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Pošteno i transparentno – Inicijativa za sprječavanje zloupotreba javnih sredstava za finansiranje NVO-a u Brčko distriktu

created by dji camera

Kroz ovu inicijativu okupljenje su nevladine organizacije i udruženja koje se bore protiv zloupotrebe javnih sredstava za finansiranje NVO u Brčko distriktu.

Cilj inicijative je uključiti nevladine organizacije u proces donošenja javnih politika koje će regulisati ovu oblast. Dugoročni cilj je razvoj transparentnog sistema dodjeljivanja sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana Brčko Distrikta i izrada metodologije praćenja utroška tih sredstava i realizacije projekata finansiranih dodijeljenim sredstvima.

Provedene analize pokazale su da cijeli proces dodjele budžetskih sredstava nevladinim organizacijama, u Brčko distriktu, prati više različitih nepravilnosti. Najprije, sredstava se dodjeljuju bez jasno uspostavljenih kriterija, bez plana aktivnosti ili je taj plan bez bilo kakvih obrazloženja o utrošku novca. a organizacije ne moraju priložiti ni propisane obrasce za dodjelu sredstava. 

Nepostajanje definisanih procedura za objektivnu, konkurentnu  i transparentnu dodjelu sredstva za NVO i praćenje realizacije dodjeljenih sredstava, ostavljaju veliki prostor za subjektivnost, diskreciju i potencijalne zloupotrebe u dodjeli i trošenju ovih sredstava.

Ovo daje mogućnost različitim vladinim odjelima i zastupnicima skupštine da dodijele novac sebi bliskim pojedincima ili organizacijama, bez vrednovanja kvaliteta ili uvida u činjenično stanje u vezi statusa određenih organizacija – da li uopšte funkcionišu i borave na prijavljenim adresama.

Osim dodjele sredstava kroz budžetske pozicije, politički subjekti, putem izabranih predstavnika u vlasti Brčko Distrkta BiH, koristeći amandmansko djelovanje dodjeljuju sredstva nerijetko  “podobnim” udruženjima, prema  političkoj liniji ili nekoj drugoj vrsti ličnih ili partijskih veza.

Vrlo je česta pojava da se pred objavljivanje javnih poziva za dodjelu grant sredstava osnivaju nova udruženja koja dobiju velike iznose za realizaciju aktivnosti iako do njihove implementacije rijetko dolazi ili se sprovedu samo toliko da se ispuni forma.

Brčansko tužilaštvo vodi više istraga o zloupotrebi dodjele grantova nevladinim organizacijama. Razlog tome je više miliona dodijeljenih sredstava različitim nevladinim organizacijama u Brčko distriktu za koje ne postoje jasni kriteriji, sistem praćenja dodjele ili utroška sredstava a cijeli proces praćen je različitim nepravilnostima.

Ova inicijativa usmjerena je na iskorjenjivanje takve prakse.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije