Nekategorisano

Iz najnovijeg izvještaja EK o BiH: Nije postignut napredak u borbi protiv korupcije.

Evropska komisija objavila je, u BiH s nerealnim nadama očekivani, Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Izdvajamo zaključke koji se odnose na borbu protiv korupcije.

Bosna i Hercegovina je između rane faze i određenog nivoa pripreme u prevenciji i borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Nije postignut napredak u borbi protiv korupcije.

Postignut je određeni napredak u borbi protiv organiziranog kriminala. Vijeće ministara usvojilo je strategiju o organiziranom kriminalu, strategiju i akcijski plan za borbu protiv terorizma, ažuriranu procjenu rizika i prateći akcijski plan za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Kontakt točka za suradnju s Europolom započela je s radom u lipnju 2023.

Ministarstvo pravosuđa tek treba uputiti Vijeću ministara na usvajanje nacrt državnog zakona o sprječavanju sukoba interesa u skladu s europskim standardima.

Iako je bilo nekih optužnica koje se odnose na korupciju na visokoj razini, cjelokupna evidencija o sprječavanju i suzbijanju korupcije (uključujući na visokoj razini) i dalje je beznačajna zbog operativne neučinkovitosti i političkog uplitanja.

Postoje sustavni nedostaci u operativnoj suradnji između agencija za provedbu zakona u borbi protiv organiziranog kriminala, zbog neusklađenog kaznenog zakonodavstva, slabe institucionalne koordinacije i vrlo ograničene razmjene obavještajnih podataka. Zločinačke organizacije iskorištavaju pravne i administrativne rupe.

Policija je osjetljiva na političko uplitanje.

Financijske istrage i zapljena imovine također su uglavnom neučinkovite.

Proaktivan pristup ostaje temeljan za suzbijanje kriminalne infiltracije u političkim, pravnim i ekonomskim sustavima.

Suradnju s Eurojustom i Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) još treba pojačati.

Hitno je potrebno usvojiti novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u skladu s pravnom stečevinom EU.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije