Građanski aktivizam

Odbrana rijeka Bosne i Hercegovine (VIDEO)

Poruka Energetskoj zajednici i Evropskoj komisiji:

– U Ugovor o Energetskoj zajednici uključite Direktive o vodama, pticama i staništima, te zahtijevajte njihovu punu primjenu kako bi se smanjio učinak hidroenergetskih projekata;

– Izuzmite male hidroelektrane iz kategorije obnovljivih izvora energije;

– Isključite male hidroelektrane iz programa subvencija i državne pomoći;

– Revidirajte ciljeve za obnovljive izvore energije i ustanovite programe finansiranja energetske tranzicije prilagođene potrebama i mogućnostima bh. društva i okoliša.

 

Dodaj komentar

Klikni ovdje da napišeš komentar

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije