Građanski aktivizam

Okupivši se na obilježavanju desete godišnjice od katastrofalnih poplava iz maja 2014. dobojski aktivisti su upozorili da zbog nehata i korumpiranosti nadležnih institucija opasnost od ponavljanja tragedije i dalje postoji

„Doboj je bio i ostao ugrožen od poplava zbog izgrađenih objekata i deponovanog materijala na vodoplavnom području, koje su dozvolili ili tolerisali JU „Vode RS“, vodne inspekcije i Gradska uprava, a prebacivanje „loptice“ odgovornosti između nadležnih ne samo da neće u život vratiti 11 smrtno stradalih u prethodnim poplavama, već postoji rizik da se katastrofa iz maja 2014. ponovi“ – konstatovano je na današnjem okupljanju u Doboju, povodom obilježavanja desetogodišnjice od poplava.

Danas, 15.05.2024., su se, u Doboju, okupili aktivisti NGG „Da se ne ponovi maj 2014. godine“, a njima su se pridružili i aktivisti NGG „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj“, da obilježe desetu godišnjicu poplava koje su Doboj, od svih lokalnih zajednica u BiH, najtragičnije pogodile, jer je plavni val potpuno potopio širi centar grada i uzrokovao smrt 11 njegovih stanovnika.

Prije tri godine, grupa građana okupljena u inicijativi „Da se ne ponovi maj 2014. godine“ je uputila otvoreno pismo predsjedniku Vlade RS, ministru vodoprivrede, direktoru Voda Srpske, direktoru Inspektorata RS i gradonačelniku Doboja, u kojem su ih upozorili da građani Doboja sedmu godinu žive u strahu od poplava i tražili da se to stavi u prvi prioritet rješavanja.

„Umjesto uređenja potoka, rušenja obnovljene i izgradnja nove sportske dvorane, zamjene ispravne novom LED javnom rasvjetom i gradnje bolnice, prioritet treba da bude uređenje korita rijeke Bosne, izgradnja i podizanje visine odbrambenih nasipa i sprečavanje zakonom zabranjenih radova na vodoplavnom području. Stanovnici Doboja posebno su zabrinuti što od predstavnika ministarstva vodoprivrede, Voda Srpske i vodne inspekcije nisu dobijene informacije o rokovima završetka eksproprijacije zemljišta, uređenja korita rijeke Bosne i drugih prioritetnih radova i što će biti nastavljena koruptivna praksa tolerisanja, nesprečavanja i izdavanja privremenih vodnih i građevinskih dozvola za gradnju objekata i nasipanje vodnog zemljišta zbog kojih je Doboj bio i ostao ugrožen od poplava“ – stajalo je, između ostalog, u pismu.

Tražeći odgovor o ishodu svojih podnesenih prijava za utvrđivanje krivaca za ugašene živote i materijalnu štetu u poplavama iz maja 2014. godine, Centar za humanu politiku, koji podržava aktivnosti NGG „Da se ne ponovi maj 2014 godine“ je, od Republičkog javnog tužilaštva upoznat da je Posebno odjeljenje tog tužilaštva razmatralo i riješilo dio prijave koja se odnosi na opštine Derventa, Brod, Pelagićevo i Donji Žabar, Petrovo, Vukosavlje i Modriča  te da je donijelo naredbe o nesprovođenju istrage.

U odgovoru za postupanje po prijavama u vezi poplava 2014. godine, koje su u Doboju načinile višemilionske štete u poplavljenih 3.072 objekta i usmrtile 11 njenih stanovnika, Republičko javno tužilaštvo je nadležnost nad tim predmetom prebacilo na dobojsko Okružno javno  tužilaštvo. Ovih dana je od CHP zatraženo da dokaže pravnu legitimaciju aktivista NGG koja im daje za pravo da pokrenu pitanje odgovornosti za poplave prije deset godina.

“Nakon tri godine, kao ni unazad svih deset kada su se poplave dogodile, situacija se nije mnogo promijenila kada je u pitanju zaštita stanovnika Doboja od mogućih novih poplava. Nedovoljno je učinjeno na realizaciji Master plana koji je predviđao mjere zaštite, na regulaciji korita rijeke Bosne jer nije čak izvšena ni eksproprijacija zemljišta za uređenje korita od mosta na ulazu u Doboj sa južne strane do gradskog mosta prema željezničkoj stanici. Doboj i dalje nije zaštićen od poplava i maj 2014. godine se može ponovoviti” – konstatovano je na današnjem skupu povodom bilježavanja desetogodišnjece od katastrofalnih poplava, koje su zahvatile Doboj, te veći dio RS i BiH.

Predsjednik CHP-a je najavio da će zaključke sa ovog skupa proslijediti nadležnima, sa konstatacijama i zahtjevima da preduzmu hitne mjere za otklanjanje opasnosti od nove moguće prirodne nesreće, kada su poplave u pitanju.

Dejanović je rekao da će ponoviti ranije traženo od JU “Vode Srpske”, Vodne inspekcije RS i dobojske Gradske uprave da počnu provoditi zakonske odredbe kojim je izričito zabranjena gradnja objekata, da prestanu sa nezakonitom i koruptivnom praksom davanja i produžavanja privremenih saglasnosti i dozvola za građenje i tolerisanja bespravne gradnje, deponovanja materijala i izvođenja drugih radova na vodoplavnom području.

Insistirati će da se preispitaju do sada date saglasnosti i dozvole za građenje i da obezbijede kontinuirano praćenje stanja na vodoplavnom području i pojačan inspekcijski nadzor, kako bi u početnoj fazi spriječili nedozvoljenu gradnju i izvođenje drugih radova. Ukazano je da je potrebna rekonstrukcija ili uklanjanje austroguarskog željeznog mosta na rijeci Bosni u prigradskom naselju Usora, ali i da je neprihvatljivo okrivljivati ovu građevinu kao glavnog krivca za poplave prije deceniju, kako se pokušavalo od strane vlasti. Sve dok se ne utvrde i procesuiraju stvarni krivci od vrha državne, preko entitetske pa do lokalnih vlasti, ovakvi tragični događaji će se ponavljati, apostrofirano je na ovom skupu u Doboju.

„Najviše je građeno od 1996. do 2014. godine, a gradnja i deponovanje materijala na prostoru između minor korita rijeke Bosne i odbrambenog nasipa nastavljeni su i poslije 2014. godine. U studijama iz 1969. i 2014. godine posebno je ukazano na problem gradnje objekata na vodoplavnom području koji utiče na smanjenje proticajnog profila major korita rijeke Bosne i povećanu ugroženost Doboja od poplava. Doboj je bio i ostao ugrožen od poplava zbog izgrađenih objekata i deponovanog materijala na vodoplavnom području koje su dozvolili ili tolerisali JU Vode RS, Vodne inspekcije i Gradska uprava, a prebacivanje „loptice“ odgovornosti između nadležnih ne samo da neće u život vratiti 11 smrtno stradalih u prethodnim poplavama, već postoji rizik da se katastrofa kao u maju 2014. ponovi“  – konstatovano je na današnjem okupljanju u Doboju povodom obilježavanja desetogodišnjice od poplava.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije