Oznakapoplave

Pola novca za sanaciju „odnijela voda“

Četiri milijarde maraka procijenjena je šteta od poplava 2014. godine u BiH. Od sakupljenih donacija i pomoći, polovini se ne može ući u trag. Isti scenario...

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije