OznakaEU

EU donosi direktivu protiv ,,SLAPP” tužbi

Evropski parlament i Vijeće postigli su dogovor o donošenju nove direktive kojom će se novinari/ke, branitelji/ce prava i organizacije civilnog društva štititi...

EU: U zatvor zbog ekocida!!!

"Kriminalna djela protiv okoliša šire se diljem svijeta te se smatraju jednako unosnim kao i trgovina drogom čime utječu na uništavanje životnih uvjeta na...

EU: Strože kazne za ekološke zločine

Ekološkom aktivizmu u BiH fali samo svijest društva o značaju njihove borbe. Da je ono protiv čega se oni bore bukvalno zločin. Da je ekološki kriminal jedna...

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije