OznakaSudski procesi za korupciju

Rođaci i korupcija

Sudski postupci za teška koruptivna krivična djela prava su rijetkost u sudnicama u BiH, a posebno u onom njenom "boljem dijelu", odnosno u Republici Srpskoj.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije